+381631718199 portal@pitajprofu.com

Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu raspisuje konkurs za upis 160 studenata koji plaćaju školarinu na master akademske studije prava za sticanje akademskog naziva – master pravnik. Prijavljivanje na konkurs traje do 13. oktobra 2023. godine. Prijave se mogu podnositi lično Studentskoj službi u periodu od 09 do 15 časova svakog radnog dana ili elektronski, na mejl ogi@jura.kg.ac.rs
Više informacija na linku.

Moduli na koje se može upisati:
• EVOLUCIJA MODERNOG PRAVA
• TEORIJSKOPRAVNI
• GRAĐANSKO PRAVO 1 (UGOVORNO PRAVO)
• GRAĐANSKO PRAVO 2 (DOMAĆE I UPOREDNO GRAĐANSKO PRAVO)
• KRIVIČNO PRAVO
• PRAVNO-EKONOMSKI
• PRIMENJENA RETORIKA – JAVNI NASTUPI
• RADNO PRAVO
• USTAVNO-PRAVNI
• PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE
• MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO I MEĐUNARODNI ODNOSI
• UPRAVNOPRAVNI
• UGOVORI U PRIVREDI
• KOMPANIJSKO PRAVO
• CRKVENO PRAVO

Vest preuzeta sa sajta http://www.jura.kg.ac.rs/