+381631718199 portal@pitajprofu.com

Master akademske studije

Prijava kandidata je 17.10.2023. i 18.10.2023. Upis studenata će se obaviti 26.10.2023. i 27.10.2023. (budžet) i 30.10.2023. (samofinansiranje)

Napomena: Drugi konkursni rok će se realizovati za upis kandidata na studijske programe na kojima ostane slobodnih mesta nakon prvog upisnog roka.

Doktorske akademske studije

Prijava kandidata je 17.10.2023. i 18.10.2023.

Upis studenata će se obaviti 26.10.2023. i 27.10.2023. (budžet) i 30.10.2023. (samofinansiranje)

Napomena: Drugi konkursni rok će se realizovati za upis kandidata na studijske programe na kojima ostane slobodnih mesta nakon prvog upisnog roka. Kandidati koji su u prethodnom školovanju studirali u statusu budžatskih studenata nemaju pravo ponovnog upisa na isti nivo studija u ovom statusu.

Vest preuzeta sa sajta https://www.pmf.uns.ac.rs/