+381631718199 portal@pitajprofu.com

Prvi konkursni rok:

  • prijavlјivanje kandidata traje do 13. oktobra 2023. (od 10.00 do 14.00 časova)
    Kandidati će biti u mogućnosti da prijavu izvrše na jedan od dva načina: ličnom predajom dokumenata u prostorijama fakulteta ili onlajn (bez dolaska na fakultet). Neće biti moguće prijavu izvršiti na oba načina istovremeno, nego samo na jedan od ponuđena dva načina prijave. Informacije i uputstva o načinu prijave kandidata blagovremeno će biti postavlјeni na sajt fakulteta.
  • polaganje dopunskih programskih sadržaja: 17.10.2023. Tačno vreme i prostorija polaganja dopunskih programskih sadržaja biće određeni putem rasporeda polaganja dopunskih programskih sadržaja, koji će biti objavlјen na internet stranici Fakulteta, prvog dana nakon završene prijave kandidata.
  • upis kandidata će biti 25, 26. i 27.10.2023.

Drugi konkursni rok:

  • prijavlјivanje kandidata: 31.10.2023. (od 10.00 do 14.00 časova)
  • polaganje dopunskih programskih sadržaja: 01.11.2023. Tačno vreme i prostorija polaganja dopunskih programskih sadržaja biće određeni putem rasporeda polaganja dopunskih programskih sadržaja, koji će biti objavlјen na internet stranici Fakulteta prvog dana nakon završene prijave kandidata.
  • objavlјivanje preliminarne rang-liste: 02.11.2023.
  • objavlјivanje konačne rang-liste: 07.11.2023. godine
  • upis kandidata: 08.11.2023.

Vest preuzeta sa sajta https://www.ef.uns.ac.rs/