+381631718199 portal@pitajprofu.com

Elektronski fakultet u Nišu upisuje na master akademske studije (jednogodišnje studije) 270 studenata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije i 82 samofinansirajuća studenta. Prijavljivanje kandidata je od 2. do 20. 10.2023. godine. Uslove, studijske programe na koje je moguć upis i potrebnu dokumentaciju pronaći ćete klikom na link.

Vest preuzeta sa sajta https://www.elfak.ni.ac.rs/