+381631718199 portal@pitajprofu.com

U prvu godinu master akademskih studija može se upisati lice koje je završilo osnovne akademske studije ostvarivši najmanje 180 ESPB bodova. U prvu godinu master akademskih studija može se upisati i lice koje je završilo integrisane studije, odnosno master akademske studije, ostvarivši najmanje 300 ESPB bodova. Dodatne informacije su dostupne na linku.
Prvi upisni rok je otvoren od 10.10.2023. do 11.10 2023. Prijava na konkurs i predaja dokumenata je 12. 10.2023. Upis primljenih studenata je 19.10.2023.
U slučaju da po okončanju upisa ostane slobodnih mesta biće organizovan drugi upisni rok.

Vest preuzeta sa sajta http://pmc.edu.rs/