+381631718199 portal@pitajprofu.com

Prijavljivanje kandidata na studijske programe master akademskih studija obaviće se u periodu od 18. 10. 2023. u 12.00 do 23. oktobra 2023. do 13.00 časova. Prijava će biti obavljena onlajn.
Preliminarna rang lista biće objavljena najkasnije 25. oktobra 2023.
Кonačna rang lista će biti objavljena najkasnije 27. oktobra 2023.
Upis kandidata na studijske programe obaviće se u Sali 11 po sledećem rasporedu:
30. oktobra 2023. godine, u Sali 11, obaviće se upis prozivkom na studijski program Jezik, književnost, kultura:

 • u 9:00 časova za kandidate koji se nalaze na rang-listi na mestima od 1 do 50;
 • u 10:00 časova za kandidate koji se nalaze na rang-listi na mestima od 51 do 100;
 • u 11:00 časova za kandidate koji se nalaze na rang-listi na mestima od 100 do 150;
 • u 12:00 časova za kandidate koji se nalaze na rang-listi na mestima od 150 do 200;
  Кandidat koji ne prisustvuje prozivci gubi prava koja je stekao jedinstvenom rang listom. Svaki izlazak iz sale je na sopstvenu odgovornost. Upis prozivkom obaviće se u Sali 11. Ulazak kandidata u Salu 11 počinje 10 minuta pre početka termina za upis, a raspored sedenja odgovara rednom broju na rang listi.
  30. oktobra 2023. godine, u Sali 11, obaviće se upis prozivkom na studijski program Srpski jezik sa početkom u 12:00 časova
  Кandidat koji ne prisustvuje prozivci gubi prava koja je stekao jedinstvenom ranglistom. Svaki izlazak iz sale je na sopstvenu odgovornost. Upis prozivkom obaviće se u Sali 11. Ulazak kandidata u Salu 11 počinje 10 minuta pre početka termina za upis, a raspored sedenja odgovara rednom broju na rang listi.
  31. oktobra 2023. godine na šalterima Odseka za studentska pitanja od 11 do 13 časova obaviće se upis na studijske programe Srpska književnost, Srpski kao strani jezik, Bibliotekarstvo i informatika i Prevođenje.

Za više informacija posetite link.

Vest preuzeta sa sajta https://www.fil.bg.ac.rs/