+381631718199 portal@pitajprofu.com

Prvi konkursni rok

Prijavljivanje kandidata do 18. oktobra 2023. (prijava se zatvara 18. oktobra u 13:00 časova)
prijemni ispit za studijski program Кonferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje je 19.10.2023. godine u 10:00 časova.
Objavljivanje preliminarne rang liste najkasnije 20. oktobra 2023. godine (do 15:00 časova)
Upis primljenih kandidata će se obaviti 25.10.2023.

Drugi konkursni rok
Objavljivanje slobodnih budžetskih i samofinansirajućih mesta će biti 26.10.2023.
Prijavljivanje kandidata je 27.10.2023. godine do 13:00 časova.
Prijemni ispit za studijski program Кonferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje će se održati 30.10.2023. u 10:00 časova. Objavljivanje preliminarne rang liste najkasnije 31.10.2023. (do 15:00 časova)
Upis primljenih kandidata će biti 02.11.2023.

Vest preuzeta sa sajta https://www.ff.uns.ac.rs/sr