+381631718199 portal@pitajprofu.com

Podnošenje prijava kandidata traje do 20.10.2023. godine, u periodu od 11 do 13 časova. Prijemni ispit za kandidate koji su u obavezi da ga polažu obaviće se 23. oktobra 2023. godine u 10 časova. Identifikacioni dokument kandidata za polaganje prijemnog ispita je lična karta ili pasoš. Upis kandidata koji su stekli pravo da se upišu u prvu godinu master akademskih studija obaviće se 26. i 27. oktobra 2023. godine od 10 do 13 časova. Upis kandidata ispod crte na master akademske studije obaviće se 27. oktobra 2023. od 13 do 14 časova. Kandidat koji je ispunio uslove za upis na studije i ne upiše se u propisanom roku, smatraće se da je odustao od upisa.

Više informacija pogledajte ovde.

Vest preuzeta sa sajta https://www.pmf.ni.ac.rs/