+381631718199 portal@pitajprofu.com

Master akademske studije traju jednu godinu i nose 60 bodova po ESPB. Upis na master akademske studije traje do 1. novembra, a istoga dana počinje i nastava.
Na master akademske studije može se upisati:
• Računarske nauke – do 15 kandidata,
• Računarsko inženjerstvo – do 15 kandidata,
• Softversko inženjerstvo – do 15 kandidata,
• Informacioni sistemi – do 15 kandidata,
• Multimedijalni dizajn – do 20 kandidata.
• Master in Computational Finance – maximum 15 enrollments.

Na Fakultet se mogu upisati i strani studenti koji su prethodno nostrifikovali diplomu o završenim osnovnim akademskim studijama u četvorogodišnjem trajanju (240 ESPB). Ovi kandidati moraju vladati srpskim jezikom, što utvrđuje posebna komisija Fakulteta (o mestu i vremenu rada komisije, kandidati će biti lično obavešteni). Podnose na uvid pasoš, uverenje da su zdravstveno osigurani i uverenje o prebivalištu.

Uslove, kao i dodatne informacije, možete pogledati ovde.

Vest preuzeta sa sajta https://raf.edu.rs/