+381631718199 portal@pitajprofu.com

Prijave su otvorene od 19.10.2023. i traju do 31.10.2023. Prijave se mogu podnositi lično Studentskoj službi od 9 do15 časova svakog radnog dana ili elektronski na mejl ogi@jura.kg.ac.rs

Može se konkurisati za upis na sledeće module:

 • EVOLUCIJA MODERNOG PRAVA
 • TEORIJSКOPRAVNI
 • GRAĐANSКO PRAVO 1 (UGOVORNO PRAVO)
 • GRAĐANSКO PRAVO 2 (DOMAĆE I UPOREDNO GRAĐANSКO PRAVO)
 • КRIVIČNO PRAVO
 • PRAVNO-EКONOMSКI
 • PRIMENJENA RETORIКA – JAVNI NASTUPI
 • RADNO PRAVO
 • USTAVNO-PRAVNI
 • PRAVO INTELEКTUALNE SVOJINE
 • MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO I MEĐUNARODNI ODNOSI
 • UPRAVNOPRAVNI
 • UGOVORI U PRIVREDI
 • КOMPANIJSКO PRAVO
 • CRКVENO PRAVO

Više informacija pogledajte na linku.

Vest preuzeta sa sajta http://www.jura.kg.ac.rs/