+381631718199 portal@pitajprofu.com

Prijavljivanje kandidata traje do 20.10.2023. Upis kandidata vršiće se u periodu 23-27.10.2023.

Кandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu MAS ne polažu prijemni ispit, već se redosled utvrđuje na osnovu prosečne ocene i dužine studiranja na osnovnim akademskim studijama. Prednost prilikom upisa imaju kandidati sa većom prosečnom ocenom na
završenom prethodnom nivou studija, a u slučaju da dva kandidata imaju istu prosečnu ocenu prednost će imati kandidat koji je u kraćem roku završio prethodni nivo studija. Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu može upisati maksimalno 64
studenta na svim studijskim programima master akademskih studija u školskoj 2023/2024. godini čije se obrazovanje finansira iz budžeta Republike Srbije.

O uslovima i potrebnoj dokumentaciji se možete informisati klikom na link.

Vest preuzeta sa sajta https://gaf.ni.ac.rs/index1.php