+381631718199 portal@pitajprofu.com

Fakultet upisuje u okviru afirmativnih mera: 1 pripadnika romske nacionalnosti. Prijavljivanje kandidata je od 31.10.2023. do 10.11.2023. Na master akademske studije može se upisati lice koje ima završene akreditovane studijske programe osnovnih akademskih studija u zemlji i inostranstvu ostvarivši najmanje 240 ESPB bodova. Кandidati koji su završili osnovne akademske studije Elektronskog fakulteta u Nišu na modulu koji po ishodima obrazovanja nije u potpunosti odgovarajući za nastavak studija na master akademskim studijskim programima koji se realizuju na Elektronskom fakultetu u Nišu, kao i studenti drugih fakulteta, podležu proceni usaglašenosti studijskog programa osnovnih studija od strane Кomisije za vrednovanje studijskih programa, u skladu sa Pravilnikom o master akademskim studijama Elektronskog fakulteta u Nišu. Rangiranje kandidata kojima je odobren upis se obavlja na osnovu uspeha (opšta prosečna ocena) na osnovnim akademskim studijama i ostalih kriterijuma utvrđenih Pravilnikom o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Nišu (“Glasnik Univerziteta u Nišu”, broj 1/19) i Pravilnikom o master akademskim studijama Elektronskog fakulteta u Nišu.
Godišnja školarina na svim studijskim programima za samofinansirajuće studente državljane Republike Srbije iznosi 89.000,00 dinara, a za ostale studente, strane državljane 2.000 evra.

Kontakt telefone i mejl adresu pronađite ovde.

Vest preuzeta sa sajta https://www.elfak.ni.ac.rs/