+381631718199 portal@pitajprofu.com

Podnošenje prijava kandidata ONLINE: od 30. oktobra do 10. novembra 2023.

Podnošenje prijava na šalteru Službe za studentska pitanja, u periodu od 30.10.2023. do 10.11.2023. u vremenu od 10 do 12 časova.

Objavljivanje preliminarne rang liste: 13.11.2023. do 15 časova.

Prigovor na preliminarnu rang listu: 15.11.2023. do 10 časova.

Donošenje odluke o prigovoru: 16.11.2023. do 10 časova.

Objavljivanje КONAČNE RANG LISTE: 16.11.2023. do 15 časova.

UPIS КANDIDATA: 17.11.2023. od 8 do 14 časova.