+381631718199 portal@pitajprofu.com

Prirodno-matematički fakultet u Nišu u drugom konkursnom roku upisuje na master akademske studije na Studijskim programima: Matematika, Računarske nauke, Fizika, Hemija, Primenjena hemija sa osnovama menadžmenta, Biologija, Ekologija i zaštita prirode, Geografija, Turizam i Veštačka inteligencija i mašinsko učenje.
Podnošenje prijava kandidata je od 30. oktobra 2023. do 10. novembra 2023. od 11 do 13 časova, u kancelariji 016, ul. Višegradska 33, Niš.
Spisak prijavljenih kandidata za upis, kao i određivanje kandidata koji su u obavezi da polažu prijemni ispit, objaviće se 10.11.2023. do 16 časova. Prijemni ispit, za kandidate koji su u obavezi da isti polažu, obaviće se 13.11.2023. u 10 časova. Identifikacioni dokument kandidata za polaganje prijemnog ispita je lična karta ili pasoš.

Rang lista objavljuje se najkasnije 13. novembra 2023. godine do 16 časova. Uvid u rezultate prijemnog ispita je 14.11.2023u 10 časova. Кonačna rang lista izlazi 15. novembra 2023. do 15 časova. Upis kandidata koji su stekli pravo da se upišu u prvu godinu master akademskih studija obaviće se 16. i 17. novembra 2023. od 11 do 13 časova. Upis kandidata ispod crte master akademskih studija obaviće se 17. novembra 2023. od 13 do 13:30 časova.

Više informacija pogledajte ovde.

Vest preuzeta sa sajta https://www.pmf.ni.ac.rs/