+381631718199 portal@pitajprofu.com

Prijave na konkurs se podnose na Fakultetu 03.11.2023. od 09.00 do 11.00 časova. Prijave na konkurs se podnose na Fakultetu lično ili preko punomoćnika. Prijave poslate poštom neće se razmatrati.
Preliminarne rang liste objavljuju se na oglasnoj tabli i internet stranici fakulteta 06.11.2023. u 10.00 časova.
Кonačne rang liste, Fakultet objavljuje u 08.11.2023. u 10.00 časova na oglasnoj tabli i internet stranici fakulteta i dostavlja ih Univerzitetu. Upis kandidata obaviće se 09.11.2023. u 10.00 časova.

Više informacija pogledajte klikom na link.

Vest preuzeta sa sajta http://www.dif.bg.ac.rs/