+381631718199 portal@pitajprofu.com

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu organizuje 6. Međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom „Exercise and Quality of Life 2024: Global Impact of Sport Science“, koja će se održati od 11. do 13. aprila 2024.

EQOL2024 sadrži veoma širok spektar naučnih programa, usmenih i poster prezentacija, kao i pozivnih predavanja, sa vodećim međunarodnim stručnjacima koji će prezentovati najnovija saznanja u oblastima svoje ekspertize. Na taj način želimo da pružimo učesnicima uvid u najnovija naučna i stručna saznanja, da podstaknemo deljenje iskustava u oblasti vežbanja i zdravstvenih nauka, sa naglaskom na važnost celoživotnog vežbanja i kvaliteta života, ističući biološke, medicinske i psihosocijalne faktore kvaliteta života.

Partneri konferencije su:
Kineziološki fakultet Univerziteta u Osijeku, Hrvatska
Kineziološki fakultet Univerziteta u Zagrebu, Hrvatska
Kineziološki fakultet Univerziteta u Splitu, Hrvatska
Naučno-istraživački centar Koper, Slovenija
Univerzitet u Palermu, Italija

Više informacija, kao i link za registraciju možete pronaći na zvaničnom sajtu konferencije www.eqol.rs

Vest preuzeta sa https://www.instagram.com/fsfvns/