+381631718199 portal@pitajprofu.com

Konferencija se održava 12-13.04.2024. Riga, Latvija.

Slepa tačka, ili punctum caecum, predstavlja ulaznu tačku optičkog nerva na mrežnjaču koja je neosetljiva na svetlost. Većinu vremena ne primećujemo svoju slepu tačku jer svako oko šalje informacije mozgu, popunjavajući ono što nedostaje; ili ponekad mozak popunjava nedostajuće informacije onim što misli da bi trebalo da bude tu. Takođe, postoji određena psihološka sklonost da se ne primeti uticaj pristrasnosti na sopstveno prosuđivanje i da se percipira da su percepcije i prosudbe tačne i slobodne od pristrasnosti.

​Recentno arhitektonsko razmišljanje ima tendenciju da prepoznaje slepe tačke i pristrasnosti. U prelasku na zeleniju, digitalniju i društveno inkluzivniju arhitekturu, trudimo se da osvetlimo svoje slepe tačke. Naučnici prihvataju izgrađeno okruženje demokratski; istoričari pišu prošlost na ranjiv i iskren način; inženjeri razmišljaju o zgradama na društveno odgovoran način. Pedagogija postaje sve fleksibilnija i trudi se da se pozicionira u trouglu obrazovanja, istraživanja i biznisa. Naše urbanističke politike svesno se suprotstavljaju dugogodišnjim problemima uništavanja, zemljotresa, poplava, pandemija, gentrifikacije, prenaseljenosti i zagađenja. Arhitektura, urbanizam i dizajnerske profesije pružaju više prilika i uslova jednakosti polova. Dizajneri su danas svesni svoje uloge kao kreatora razlika izvan tehničkih dostignuća, ikoničnih oblika i funkcionalnog ispunjenja.

Pozivamo vas da nam se pridružite na događaju i želimo naglasiti da su predlozi iz različitih delova sveta dobrodošli. Svi priloženi apstrakti će biti odabrani putem dvostruko slepog recenziranja, a prihvaćeni prilozi će biti objavljeni u produženom apstraktnom obliku u knjizi sažetaka konferencije sa dodeljenim ISBN brojem koji ćete dobiti na dan konferencije. Možete poslati svoje radove za postkonferencijsku publikaciju u posebnom delu časopisa ADAMarts RISEBA univerziteta za 2024. godinu.

Poseban fokus:

 • Slepe tačke u arhitekturi
 • Studije i radovi Astra Zarine tokom njenog životnog rada
 • Dizajn koji čini razliku
 • Istorija i kolektivno pamćenje
 • Restauracija i adaptacija
 • Pitanja roda i nedostaci osetljivosti
 • Percepcija i iskustvo
 • Pedagogija i obrazovanje iz arhitekture
 • Urbanizam, zajednice, krovovi
 • Svakodnevni život, arhitektura i kuhinja
 • Savremena pitanja dizajna
 • Zelena arhitektura: Prošlost, sadašnjost, budućnost
 • Teorija zarad teorije

Vest preuzeta sa sajta https://gaf.ni.ac.rs/index1.php