+381631718199 portal@pitajprofu.com

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu organizuje međunarodnu konferenciju pod nazivom STEM/STEAM/STREAM pristup u teoriji i praksi savremenog vaspitanja i obrazovanja. Cilj je da učesnici izlože i kritički razmotre rezultate najnovijih teorijskih i empirijskih istraživanja iz oblasti STEM/STEAM/STREAM pristupa (u) vaspitanju i obrazovanju.

Rok za predaju apstrakata: 29. februar 2024.
Obaveštenje o prihvatanju apstrakta: 15. mart 2024.
Rok za dostavljanje radova u celini: 31. maj 2024.
Datum održavanja konferencije: 31. maj 2024.
Obaveštenje o prihvatanju radova: 01. septembar 2024.
Radni jezici konferencije su srpski i engleski.
Kotizacija se plaća po članku, na ime prvog autora. Učešće uživo: 5.000,00 dinara (troškovi programa konferencije, osveženja, ručka, sertifikata o učešću i zbornika radova).
Onlajn učešće: 2.500,00 dinara
Kotizacija za doktorande: 2.500,00 dinara

Prijava teme i apstrakta se vrši ovde.

Sve dodatne informacije možete dobiti ako nam pišete na stream.fpnj@gmail.com ili kliknete na link.

Na konferenciji ćete moći da izlažete neposredno, u prostorijama fakulteta, ili onlajn, putem ZOOM aplikacije. Vreme izlaganja je 15 minuta, nakon čega sledi diskusija u trajanju od 5 minuta.

Vest preuzeta sa sajta https://pefja.kg.ac.rs/