+381631718199 portal@pitajprofu.com

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu organizuje međunarodnu konferenciju pod nazivom „STEM/STEAM/STREAM pristup u teoriji i praksi savremenog vaspitanja i obrazovanja“. Cilj je da učesnici izlože i kritički razmotre rezultate najnovijih teorijskih i empirijskih istraživanja iz oblasti STEM/STEAM/STREAM pristupa (u) vaspitanju i obrazovanju.

  • Rok za predaju apstrakata: 31. januar 2024.
  • Obaveštenje o prihvatanju apstrakta: 29. februar 2024.
  • Rok za dostavljanje radova u celini: 31. maj 2024.
  • Datum održavanja konferencije: 31. maj 2024.
  • Obaveštenje o prihvatanju radova: 01. septembar 2024.

Radni jezici konferencije su srpski i engleski. Svi autori i koautori iz zemlje plaćaju kotizaciju u iznosu od 5.000 dinara, koja pokriva troškove programa konferencije, osveženja, ručka, sertifikata o učešću i zbornika radova. Kotizacija za doktorande koji prezentuju na konferenciji biće umanjena i iznosiće 2.500 dinara. Prijava teme i apstrakta: https://forms.gle/AaKogWMxvaUU4KfT9. Sve dodatne informacije možete dobiti ako nam pišete na stream.fpnj@gmail.com

Više informacija je dostupno na linku.

Vest preuzeta sa sajta https://pefja.kg.ac.rs/