+381631718199 portal@pitajprofu.com

Konferencija CCHE 2024 pruža izuzetnu platformu za prezentaciju istraživanja, učešće u inspirativnim diskusijama i umrežavanje sa drugim stručnjacima u oblasti. Poziv je otvoren za autore i naučne radove. Molimo vas da šaljete kompletne članke na: conference@cche.rs. Takođe, molimo vas da se registrujete za konferenciju kao autor ili učesnik koristeći CCHE_2024_Forma za registraciju na konferenciju.

Za sveobuhvatno razumevanje etičkih smernica i principa koji upravljaju Međunarodnom multidisciplinarnom naučnom konferencijom „Izazovi savremenog visokog obrazovanja“ (CCHE), pozivamo sve zainteresovane strane da preuzmu i pregledaju ceo dokument o Etici, koji precizira standarde ponašanja očekivane od autora, recenzenata, studenata, poslodavaca i donosilaca obrazovnih politika. Ovaj dokument služi kao osnovni okvir za očuvanje integriteta, pravičnosti i profesionalizma naše akademske zajednice. Zvanični jezik konferencije je engleski.

Konferencija se održava na Kopaoniku, u hotelu Putnik, od 29. januara do 3. februara 2024.

Vest preuzeta sa sajta https://www.ff.uns.ac.rs/