+381631718199 portal@pitajprofu.com

Datum i mesto održavanja: Subota: 16. mart 2024. u Amfiteatru Fakulteta medicinskih nauka u Krragujevcu
Broj polaznika: minimum 50, maksimum 200
Program predviđa 9 sati teoretske i praktične nastave.

Kotizaciju u iznosu od 5.000,00 dinara uplatiti na žiro račun Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.

Cilj seminara:

  • Upoznati polaznike simpozijuma sa patofiziološkim mehanizmima i savremenim terapijskim postupcima u lečenju
    različitih tipova kariorenalnog sindroma u kliničkoj praksi. Posebna pažnja će biti posvećena prilagođavanju
    doze savremenih lekova za lečenje kardiorenalnog sindroma u zavisnosti od procenjene glomerulske filtracije
    bubrega, albuminurije, koncentracije kalijuma u serumu i ejekcione frakcije leve komore.

Više informacija možete pogledati ovde.

Vest preuzeta sa sajta http://www.medf.kg.ac.rs/