+381631718199 portal@pitajprofu.com

Katedra za srpski jezik FILUM-a i Institut za slavistiku Univerziteta u Frajburgu (SR Nemačka) zajednički će realizovati dvogodišnji naučni projekat Kreiranje AI modela za automatsku obradu srpskih srednjovekovnih rukopisa. Projekat je odobren za finansiranje na konkursu za bilateralnu naučnu saradnju Republike Srbije i SR Nemačke za 2024/2025. godinu i predstavlja prvi projekat koji se fokusira na istraživanje mogućnosti primene veštačke inteligencije i mašinskog učenja na staro srpsko pisano nasleđe. U pitanju je inovativan korak u oblasti digitalizacije i obrade starih tekstova i rukopisa, s namerom da se omogući bolje razumevanje, zaštita i dostupnost bogatog kulturnog nasleđa.

Cilj projekta predstavlja kreiranje AI modela za automatsko prepoznavanje teksta srpskih srednjovekovnih rukopisa pisanih brzopisnom i (polu)ustavnom ćirilicom, kao i AI modela za automatsku morfosintaksičku anotaciju starosrpskih i srpskoslovenskih rukopisa.

Projektom će rukovoditi prof. dr Vladimir Polomac (FILUM) i prof. dr Ahim Rabus (Univerzitet u Frajburgu), a u timu će sa srpske strane učestvovati doc. dr Tamara Lutovac Kaznovac i istraživači-pripravnici Marko Milošević i Ana Marija Pavlović.

Vest preuzeta sa https://www.instagram.com/filum.kragujevac/