+381631718199 portal@pitajprofu.com

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu organizuje, zajedno sa Savezom ekonomista Srbije, XXIII Naučni skup pod nazivom „Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije“. Termin održavanja Naučnog skupa je 05.04.2024. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

Podnošenje prijave (Naslov rada i apstrakt, na srpskom i engleskom): 29.02.2024.
Obaveštenje o prihvatanju prijave: 08.03.2024.
Rok za dostavljanje radova: 22.03.2024.
Obaveštenje o prihvatanju rada: 29.03.2024.

Kotizacija za učešće na Naučnom skupu iznosi 10.000 dinara, a za studente doktorskih studija 5.000 dinara. Kotizaciju uplatiti na tekući račun Ekonomskog fakulteta najkasnije do 31.03.2024. Kotizacija uključuje – materijal skupa, primerak Zbornika radova, koktel i ručak. Priprema rada prema priloženom tehničkom uputstvu, usmeno izlaganje rada na Naučnom skupu, pozitivna, dvostruko anonimna recenzija, i uplata kotizacije, uslov su za publikovanje rada u Zborniku radova.

Viđe informacija pročitajte ovde.

Vest preuzeta sa sajta https://www.ekfak.kg.ac.rs/sr/