+381631718199 portal@pitajprofu.com

U okviru Srpskog veterinarskog društva, Кatedra za ishranu i botaniku Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, 2018. godine osnovala je tematski specijalizovanu sekciju, jedinstvenu u regionu -Sekciju za ishranu i veterinarsku dijetetiku. Nakon pet uspešno održanih naučno-stručnih skupova, Sekcija nastavlja tradicionalno okupljanje veterinara, agronoma, tehnologa i farmera.
Prateći najvažnije teme iz oblasti ishrane životinja i bezbednosti hrane, a uzimajući u obzir aktuelne probleme iz prakse, Sekcija za ishranu i veterinarsku dijetetiku organizuje treći naučni skup pod nazivom: “ISHRANA ŽIVOTINJA U FUNКCIJI UNAPREĐENJA КVALITETA NAMIRNICA ANIMALNOG POREКLA ”. Stručni skup će biti organizovan u svečanoj Sali 1 Opštine Sremska Mitrovica (Svetog Dimitrija br.13, Sremska Mitrovica), 08. februara 2024. Stručni skup je akreditovan i biće bodovan prema Pravilniku Veterinarske komore Srbije o stručnom usavršavanju veterinara.
Detalji u vezi sa programom Skupa, kao i način prijave biće naknadno poslati u Drugom obaveštenju. Zainteresovane kompanije koje žele da se predstave ili da na drugi način podrže Stručni skup kao sponzori ili donatori, mogu prijaviti svoje učešće sekretaru Sekcije, dr Stamenu Raduloviću do 30.01.2024. na tel: 060/342 68 44 ili na e-mail: stamen.radulovic@gmail.com
Pozivamo Vas da svojim dolaskom i ličnim prisustvom doprinesete stručnosti, ugledu i kvalitetu rada Sekcije, a aktivnim učešćem prenesete deo sopstvenog iskustva kolegama, kao i farmerima uključenim u proces stočarske proizvodnje.

Vest preuzeta sa https://www.instagram.com/fvmbeograd/