+381631718199 portal@pitajprofu.com

Obrazovne ustanove

UNIVERZITETI

UB GrbUNIVERZITET U BEOGRADU

Arhitektonski fakultetARHITEKTONSKI FAKULTET

biološki fakultet BIOLOŠKI FAKULTET

geografski fakultet
GEOGRAFSKI FAKULTET

građevinski fakultetGRAĐEVINSKI FAKULTET

ekonomski fakultet
EKONOMSKI FAKULTET

elektrotehnički fakultet
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

matematicki-fakultet MATEMATIČKI FAKULTET

mašinski fakultetMAŠINSKI FAKULTET

Medicinski fakultetMEDICINSKI FAKULTET

Poljoprivredni fakultet POLJOPRIVREDNI FAKULTET

pravni fakultet PRAVNI FAKULTET

Pravoslavni bogoslovski fakultetPRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI FAKULTET

rudarsko geološki fakultetRUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET

saobraćajni fakultetSAOBRAĆAJNI FAKULTET

stomatološki fakultet STOMATOLOŠKI FAKULTET

tehnički fakultet u boruTEHNIČKI FAKULTET U BORU

tehnološko metalurški fakultet
TEHNOLOŠKO – METALURŠKI FAKULTET

učiteljski fakultetUČITELJSKI FAKULTET

farmaceutski fakultetFARMACEUTSKI FAKULTET

fakultet bezbednostiFAKULTET BEZBEDNOSTI

fakultet-veterinarske- medicineFAKULTET VETERINARSKE MEDICINE

fakultet organizacionih naukaFAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

fakultet političkih naukaFAKULTET POLITIČKIH NAUKA

fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitacijuFAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU

fakultet sporta i fizičkog vaspitanjaFAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA

fakultet za fizičku hemijuFAKULTET ZA FIZIČKU HEMIJU

fizički fakultetFIZIČKI FAKULTET

filozofski fakultet FILOZOFSKI FAKULTET

filološki fakultetFILOLOŠKI FAKULTET

hemijski fakultet
HEMIJSKI FAKULTET

šumarski fakultet
ŠUMARSKI FAKULTET

univerzitet umetnosti u beograduUNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU

fakulteet dramskih umetnostiFAKULTET DRAMSKIH UMETNOSTI

fakultet likovnih umetnostiFAKULTET LIKOVNIH UMETNOSTI

fakultet muzičke umetnostiFAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI

fakultet primenjenih umetnostiFAKULTET PRIMENJENIH UMETNOSTI

kriminalističko policijski univerzitetKRIMINALISTIČKO – POLICIJSKI UNIVERZITET

univerzitet odbraneUNIVERZITET ODBRANE

vojna akademijaVOJNA AKADEMIJA

univerzitet odbraneVOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA – MEDICINSKI FAKULTET

alfa bk univerzitetALFA BK UNIVERZITET

alfa bk univerzitetAKADEMIJA UMETNOSTI U BEOGRADU

alfa bk univerzitetFAKULTET ZA STRANE JEZIKE

alfa bk univerzitetFAKULTET ZA MENADŽMENT U SPORTU

univerzitet metropolitanUNIVERZITET METROPOLITAN

fakultet za primenjenu ekologijuFAKULTET ZA PRIMENJENU EKOLOGIJU

fefa fakultetFEFA FAKULTET

univerzitet mbUNIVERZITET „MB“

aksAKADEMIJA KLASIČNOG SLIKARSTVA

ppfPOSLOVNI I PRAVNI FAKULTET

univerzitet singidunumUNIVERZITET SINGIDUNUM

fakultet za medije i komunikacijuFAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJU

univerzitet singidunumFAKULTET ZA FIZIČKU KULTURU I MENADŽMENT U SPORTU

univerzitet unionUNIVERZITET UNION

beogradska bankarska akademija fakultet za bankarstvo osiguranje i finansijeBEOGRADSKA BANKARSKA AKADEMIJA – FAKULTET ZA BANKARSTVO, OSIGURANJE I FINANSIJE

pravni fakultetPRAVNI FAKULTET

računarski fakultetRAČUNARSKI FAKULTET

univerzitet union nikola teslaUNIVERZITET UNION – NIKOLA TESLA

univerzitet union nikola teslaFAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

univerzitet union nikola teslaFAKULTET ZA INŽENJERSKI MENADŽMENT

univerzitet union nikola teslaFAKULTET ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I INŽENJERSTVO

fakultet za menadžment skFAKULTET ZA MENADŽMENT – SREMSKI KARLOVCI

univerzitet union nikola teslaFAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE I PRAVO

univerzitet union nikola teslaFAKULTET ZA SPORT

univerzitet u nišuUNIVERZITET U NIŠU

građevinsko arhitektonski fakultetGRAĐEVINSKO – ARHITEKTONSKI FAKULTET

ekonomski fakultetEKONOMSKI FAKULTET

elektronski fakultet
ELEKTRONSKI FAKULTET

mašinski fakultetMAŠINSKI FAKULTET

medicinski fakultetMEDICINSKI FAKULTET

pedagoški fakultetPEDAGOŠKI FAKULTET – VRANJE

pravni fakultetPRAVNI FAKULTET

prirodno matematički fakultetPRIRODNO – MATEMATIČKI FAKULTET

tehnološki fakultetTEHNOLOŠKI FAKULTET – LESKOVAC

fakultet zaštite na raduFAKULTET ZAŠTITE NA RADU

fakultet sporta i fizičkog obrazovanjaFAKULTET SPORTA I FIZIČKOG OBRAZOVANJA

fakultett umetnostiFAKULTET UMETNOSTI

filozofski fakultetFILOZOFSKI FAKULTET

univerzitet u novom saduUNIVERZITET U NOVOM SADU

akademija umetnostiAKADEMIJA UMETNOSTI

građevinski fakultet sbGRAĐEVINSKI FAKULTET – SUBOTICA

ekonomski fakultet suEKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI

medicinsku fakultet
MEDICINSKI FAKULTET

pf soomborPEDAGOŠKI FAKULTET – SOMBOR

poljoprivredni fakultetPOLJOPRIVREDNI FAKULTET

pravni fakultetPRAVNI FAKULTET

prirodno matematički fakultetPRIRODNO – MATEMATIČKI FAKULTET

tf mpTEHNIČKI FAKULTET „MIHAJLO PUPIN“ – ZRENJANIN

tehnološki fakultet
TEHNOLOŠKI FAKULTET

fakultet sporta i fizičkog vaspitanjaFAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA

fakultet tehničkih nauka
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

filozofski fakultetFILOZOFSKI FAKULTET

univerzitet edukonsUNIVERZITET EDUKONS

FSP TIMSFAKULTET ZA SPORT I PSIHOLOGIJU TIMS

univerzitet privredna akademija
UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA

pravni fakultet za privredu i pravosuđePRAVNI FAKULTET ZA PRIVREDU I PRAVOSUĐE

fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžmentFAKULTET ZA EKONOMIJU I INŽENJERSKI MENADŽMENT

farmaceutski fakultetFARMACEUTSKI FAKULTET

univerzitet u kragujevcuUNIVERZITET U KRAGUJEVCU

af čačakAGRONOMSKI FAKULTET U ČAČKU

ekonomski fakultet
EKONOMSKI FAKULTET

pf užicePEDAGOŠKI FAKULTET U UŽICU

pravni fakultetPRAVNI FAKULTET

PMFPRIRODNO – MATEMATIČKI FAKULTET

FINFAKULTET INŽENJERSKIH NAUKA

FMNFAKULTET MEDICINSKIH NAUKA

ftn čačakFAKULTET TEHNIČKIH NAUKA U ČAČKU

fpn jagodinaFAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA – JAGODINA

institutionFAKULTET ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM – VRNJAČKA BANJA

FILUMFILOLOŠKO – UMETNIČKI FAKULTET

univerzitet priština kmUNIVERZITET U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

ekonomski fakultetEKONOMSKI FAKULTET

medicinski fakultetMEDICINSKI FAKULTET

pf zpPOLJOPRIVREDNI FAKULTET – ZUBIN POTOK

pravni fakultetPRAVNI FAKULTET

pmfPRIRODNO – MATEMATIČKI FAKULTET

ftn kmFAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

фум звечанFAKULTET UMETNOSTI – ZVEČAN

filozofski fakultetFILOZOFSKI FAKULTET

DU NPDRŽAVNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU

IU NPINTERNACIONALNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU

AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA

bapuss bg
BEOGRADSKA AKADEMIJA POSLOVNIH I UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA

avmss kruševacAKADEMIJA VASPITAČKO – MEDICINSKIH STRUKOVNIH STUDIJA KRUŠEVAC

institutionAKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD

ass zsAKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA ZAPADNA SRBIJA

ass jsAKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA JUŽNA SRBIJA

ass kmAKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA KOSOVSKO METOHIJSKA

ass šabacAKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA ŠABAC

institutionAKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA ŠUMADIJA

atss bgAKADEMIJA TEHNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD

atvss nišAKADEMIJA TEHNIČKO – VASPITAČKIH STRUKOVNIH STUDIJA NIŠ

atuss bgAKADEMIJA TEHNIČKO – UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD

tassTOPLIČKA AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA

VISOKE ŠKOLE

BEOGRAD

vss vaVISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA VAZDUHOPLOVNA AKADEMIJA

vš aspcVISOKA ŠKOLA AKADEMIJA SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE ZA UMETNOST I KONSERVACIJU

dositejVISOKA ŠKOLA AKADEMSKIH STUDIJA „DOSITEJ“

ekonomija uprava všbgVISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA EKONOMIJU I UPRAVU

visanVISOKA ZDRAVSTVENO – SANITARNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA „VISAN“

institutionVISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA „MEDIKA“

iceps VISOKA STRUKOVNA ŠKOLA – INTERNACIONALNI CENTAR ZA PROFESIONALNE STUDIJE – ICEPS

ITSVISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

viskomVISOKA ŠKOLA ZA KOMUNIKACIJE

vmš mmVISOKA MEDICINSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA „MILUTIN MILANKOVIĆ“

vmšss svoVISOKA MEDICINSKA STRUKOVNA ŠKOLA „SVETI VASILIJE OSTROŠKI“

mpkVISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA MENADŽMENT I POSLOVNE KOMUNIKACIJE

moderni biznisVISOKA ŠKOLA MODERNOG BIZNISA

eduka
VISOKA ŠKOLA ORGANIZACIONIH STUDIJA „EDUKA“

vš pepVISOKA ŠKOLA ZA POSLOVNU EKONOMIJU I PREDUZETNIŠTVO

vš socijalnog radaVISOKA ŠKOLA SOCIJALNOG RADA

vszssVISOKA SPOPRTSKA I ZDRAVSTVENA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

sportska akademijaSPORTSKA AKADEMIJA

vbš asVISOKA TEHNIČKA ŠKOLA AKADEMSKIH STUDIJA

af bgVISOKA ŠKOLA – AKADEMIJA FUDBALA BEOGRAD

VRŠAC

vss mpavlovVISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA „MIHAILO PALOV“

ZRENJANIN

institutionVISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

KIKINDA

vaspitači kikindaVISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA

NIŠ

kriminalistikaVISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA KRIMINALISTIKU I BEZBEDNOST

NOVI SAD

institutionVISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA

vpš novi sadVISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

vts  nsVISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

SUBOTICA

suboticaVISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA I TRENERA

vts suboticaVISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

ČAČAK

čačakVIŠA ŠKOLA „AKADEMIJA ZA POSLOVNU EKONOMIJU“

institutionVIŠA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ČAČAK

tehničke studije čačakVISOKA ŠKOLA TEHNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA

SREDNJE ŠKOLE

BEOGRAD

arhitektonska beogradARHITEKTONSKA TEHNIČKA ŠKOLA

lujo davičoBALETSKA ŠKOLA „LUJO DAVIČO“

vazduhoplovnaVAZDUHOPLOVNA AKADEMIJA

geodetskaGEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA

ghm milutin milankovićGEOLOŠKA I HIDROMETEOROLOŠKA ŠKOLA „MILUTIN MILANKOVIĆ“

institutionGIMNAZIJA

gim patrijarh pavle
GIMNAZIJA „PATRIJARH PAVLE“

institutionGIMNAZIJA „SVETI SAVA“

gimnazija obrenovacGIMNAZIJA U OBRENOVCU

građeviinskaGRAĐEVINSKA ŠKOLA

branko žeželjGRAĐEVINSKO – TEHNIČKA ŠKOLA „BRANKO ŽEŽELJ“

institutionGRAFIČKA ŠKOLA

dvanaesta bggDVANAESTA BEOGRADSKA GIMNAZIJA

deveta gimnazijaDEVETA GIMNAZIJA „MIHAILO PETROVIĆ ALAS“

deseta gimnazijaDESETA GIMNAZIJA „MIHAJLO PUPIN“

druga ekonomskaDRUGA EKONOMSKA ŠKOLA,

nada dimićEKONOMSKA ŠKOLA „NADA DIMIĆ“

ekonomsko trgovinskaEKONOMSKO – TRGOVINSKA ŠKOLA

elektrotehničkaELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZEMUN

nikola teslaELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA „NIKOLA TESLA“

rade končarELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA „RADE KONČAR“

institutionELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA „STARI GRAD“

institutionŽELEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA

institutionZEMUNSKA GIMNAZIJA

zubotehnička školaZUBOTEHNIČKA ŠKOLA

matematičkaMATEMATIČKA GIMNAZIJA

kosmajMAŠINSKA ŠKOLA „KOSMAJ“

radoje dakićMAŠINSKA ŠKOLA „RADOJE DAKIĆ“

institutionMEDICINSKA ŠKOLA

medicinska škola beogradMEDICINSKA ŠKOLA BEOGRAD

nadežda petrovićMEDICINSKA ŠKOLA „NADEŽDA PETROVIĆ

muzičkak stankovićMUZIČKA ŠKOLA „STANKOVIĆ“

lisinskiMUZIČKA ŠKOLA „VATROSLAV LISINSKI“

davorin jenkoMUZIČKA ŠKOLA „DAVORIN JENKO“

vojislav vučkovićMUZIČKA ŠKOLA „DR VOJISLAV VUČKOVIĆ

josip slavenskiMUZIČKA ŠKOLA „JOSIP SLAVENSKI“

josif marinkovićMUZIČKA ŠKOLA „JOSIF MARINKOVIĆ“

kosta manojlovićMUZIČKA ŠKOLA „KOSTA MANOJLOVIĆ“

marko tajčevićMUZIČKA ŠKOLA „MARKO TAJČEVIĆ“

mokranjacMUZIČKA ŠKOLA „MOKRANJAC“

osma gimnazijaOSMA BEOGRADSKA GIMNAZIJA

peta gimnazijaPETA BEOGRADSKA GIMNAZIJA

peta ekonomskaPETA EKONOMSKA ŠKOLA „RAKOVICA“

politehnika„POLITEHNIKA“ – ŠKOLA ZA NOVE TEHNOLOGIJE

poljoprivrednaPPOLJOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA PKB

institutionPOLJOPRIVREDNO – HEMIJSKA ŠKOLA

dimitrije davidovićPRAVNO – BIROTEHNIČKA ŠKOLA „DIMITRIJE DAVIDOVIĆ“

pravno poslovnaPRAVNO – POSLOVNA ŠKOLA BEOGRAD

prva gimnazijaPRVA BEOGRADSKA GIMNAZIJA

institutionPRVA EKONOMSKA ŠKOLA

saobraćajno tehničkaSAOBRAĆAJNO – TEHNIČKA ŠKOLA

sedma gimnazijaSEDMA BEOGRADSKA GIMNAZIJA

sportska gimnazijaSPORTSKA GIMNAZIJA

srednja zanatskaSREDNJA ZANATSKA ŠKOLA

UTESREDNJA STRUČNA ŠKOLA ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I EKONOMIJU „UTE“

ptt školaSREDNJA TEHNIČKA PTT ŠKOLA

turističkaSREDNJA TURISTIČKA ŠKOLA

srednja grocka
SREDNJA ŠKOLA

tehničkaTEHNIČKA ŠKOLA GSP

drvo artTEHNIČKA ŠKOLA „DRVO ART“

dizajn kožeTEHNIČKA ŠKOLA ZA DIZAJN KOŽE

zmajTEHNIČKA ŠKOLA „ZMAJ“

novi  beogradTEHNIČKA ŠKOLA NOVI BEOGRAD

tehnoart beogradTEHNOART BEOGRAD – ŠKOLA ZA MAŠINSTVO I UMETNIČKE ZANATE

trgovačka školaTRGOVAČKA ŠKOLA

treća gimnazijaTREĆA BEOGRADSKA GIMNAZIJA

trinaesta gimnazijaTRINAESTA BEOGRADSKA GIMNAZIJA

institutionUGOSTITELJSKO – TURISTIČKA ŠKOLA

FF školaFARMACEUTSKO – FIIZIOTERAPEUTSKA ŠKOLA

filološka gimnazijaFILOLOŠKA GIMNAZIJA

HPTŠHEMIJSKO – PREHRAMBENA TEHNOLOŠKA ŠKOLA

četvrta gimnazijaČETVRTA BEOGRADSKA GIMNAZIJA

institutionČETRNAESTA BEOGRADSKA GIMNAZIJA

šesta gimnazijaŠESTA BEOGRADSKA GIMNAZIJA

brodarskaŠKOLA ZA BRODARSTVO, BRODOGRADNJU I HIDROGRADNJU

institutionŠKOLA ZA DIZAJN

dizajn tekstilaŠKOLA ZA DIZAJN TEKSTILA

nega lepoteŠKOLA ZA NEGU LEPOTE

kreativno peroGIMNAZIJA „KREATIVNO PERO

ruđer boškovićGIMNAZIJA „RUĐER BOŠKOVIĆ“

stefan nemanjaGIMNAZIJA „STEFAN NEMANJA“

crnjanskiGIMNAZIJA „CRNJANSKI“

evropska poslovnaEVROPSKA POSLOVNA ŠKOLA

muzička amadeusOSNOVNA I SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA „AMADEUS“

ugostiteljsko turističkaPRVA PRIVATNA UGOSTITELJSKO – TURISTIČKA ŠKOLA

prva sportskaPRVA SPORTSKA KOŠARKAŠKA GIMNAZIJA – KOLEDŽ

vladislav petković disPRIVATNA GIMNAZIJA „VLADISLAV PETKOVIĆ DIS“

milena pavlović bariliPRIVATNA GIMNAZIJA „MILENA PAVLOVIĆ BARILI“

EPAPRIVATNA SREDNJA ŠKOLA ZA EKONOMIJU, PRAVO, ADMINISTRACIJU I TURIZAM

računarska gimnazijaRAČUNARSKA GIMNAZIJA

milutin milankovićSREDNJA MEDICINDKA ŠKOLA „MILUTIN MILANKOVIĆ“

vasilije ostroškiSREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA „SVETI VASILIJE OSTROŠKI“

orfelin
SREDNJA STRUČNA ŠKOLA „ZAHARIJA STEFANOVIĆ ORFELIN“

artimediaSREDNJA ŠKOLA „ARTIMEDIA“

dositejSREDNJA ŠKOLA „DOSITEJ“

IT privatnaSREDNJA ŠKOLA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

kosta cukićSREDNJA ŠKOLA „KOSTA CUKIĆ“

ADA

tehnička adaTEHNIČKA ŠKOLA

ALEKSINAC

aleksinačka gimnazijaALEKSINAČKA GIMNAZIJA

šumatovacPOLJOPRIVREDNA ŠKOLA „ŠUMATOVAC“

institutionTEHNIČKA ŠKOLA „PROTA STEVAN DIMITRIJEVIĆ“

ALEKSANDROVAC

sveti trifunSREDNJA ŠKOLA „SVETI TRIFUN“ SA DOMOM UČENIKA

ALIBUNAR

institution EKONOMSKO – TRGOVINSKA ŠKOLA „DOSITEJ OBRADOVIĆ“

ARANĐELOVAC

institutionEKONOMSKO – UGOSTITELJSKA ŠKOLA „SLOBODAN MINIĆ“

institutionGIMNAZIJA „MILOŠ SAVKOVIĆ“

mileta nikolićTEHNIČKA ŠKOLA „MILETA NIKOLIĆ“

ARILJE

sveti ahilijeSREDNJA ŠKOLA „SVETI AHILIJE“

APATIN

institutionGIMNAZIJA „NIKOLA TESLA“

tehnička apatinTEHNIČKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA

BABUŠNICA

institutionSREDNJA ŠKOLA „VUK KARADŽIĆ“ SA DOMOM UČENIKA

BAJINA BAŠTA

institutionGIMNAZIJA „JOSIF PANČIĆ“

TEHNIČKA BAJINA BAŠTATEHNIČKA ŠKOLA

BATOČINA

srednja batočinaSREDNJA ŠKOLA „NIKOLA TESLA“

BAČ

poljoprivredna bačPOLJOPRIVREDNA ŠKOLA

BAČKA TOPOLA

bačka topolaGIMNAZIJA I EKONOMSKA ŠKOLA „DOSITEJ OBRADOVIĆ“

poljoprivrednaPOLJOPRIVREDNA ŠKOLA

šinković jožefSREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA „ŠINKOVIĆ JOŽEF“

BAČKA PALANKA

institutionSREDNJA STRUČNA ŠKOLA „RADIVOJ UVALIĆ“

gimnazijaGIMNAZIJA 20. OKTOBAR

9 majTEHNIČKA ŠKOLA „9. MAJ“

BAČKI PETROVAC

jan kolarGIMNAZIJA „JAN KOLAR“ SA DOMOM UČENIKA

BELA PALANKA

niketa remezijanskiSREDNJA ŠKOLA „NIKETA REMEZIJANSKI“ SA DOMOM UČENIKA

BELA CRKVA

belocrkvanskaBELOCRKVANSKA GIMNAZIJA I EKONOMSKA ŠKOLA

sava munćanTEHNIČKA ŠKOLA „SAVA MUNĆAN“

BEČEJ

gimnazija bečejGIMNAZIJA

ekonomsko trgovinskaEKONOMSKO – TRGOVINSKA ŠKOLA

tehnička bečejTEHNIČKA ŠKOLA

bratstvoŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE „BRATSTVO“

BLACE

srednja blace
SREDNJA ŠKOLA

BOGATIĆ

mačvanskaMAČVANSKA SREDNJA ŠKOLA

BOJNIK

boško krstićTEHNIČKA ŠKOLA „BOŠKO KRSTIĆ“

BOLJEVAC

nikola teslaSREDNJA ŠKOLA „NIKOLA TESLA“

BOR

institutionGIMNAZIJA „BORA STANKOVIĆ“

institutionEKONOMSKO – TRGOVINSKA ŠKOLA

institutionMAŠIINSKO – ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA

BOSILEGRAD

bosilegradGIMNAZIJA

BRUS

srednja brusSREDNJA ŠKOLA

BUJANOVAC

sezai suroiSREDNJA ŠKOLA „SEZAI SUROI“

sveti savaSTRUČNA ŠKOLA „SVETI SAVA“

VALJEVO

valjevska gimnazijaVALJEVSKA GIMNAZIJA

ekonomska valjevoEKONOMSKA ŠKOLA

miša pantićMEDICINSKA ŠKOLA „DR MIŠA PANTIĆ“

poljoprivrednaPOLJOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA VALJEVO

tehničkaTEHNIČKA ŠKOLA

VARVARIN

srednja varvarinSREDNJA ŠKOLA

VELIKO GRADIŠTE

miloje vasićSREDNJA ŠKOLA „MILOJE VASIĆ“

miloje vasićSREDNJA ŠKOLA „MILOJE VASIĆ“ VELIKO GRADIŠTE – DELATNOST VAN SEDIŠTA- GOLUBAC

VELIKA PLANA

velika planaGIMNAZIJA VELIKA PLANA

institutionEKONOMSKO – UGOSTITELJSKA ŠKOLA „VUK KARADŽIĆ“

nikola teslaTEHNIČKA ŠKOLA „NIKOLA TESLA“

VITINA

VITINATEHNIČKA ŠKOLA

VLADIČIN HAN

jovan skerlićGIMNAZIJA „JOVAN SKERLIĆ“

vladičin hanTEHNIČKA ŠKOLA

VLADIMIRCI

institutionPOSAVOTAMNAVSKA SREDNJA ŠKOLA

VLASOTNICE

stevan jakovljevićGIMNAZIJA „STEVAN JAKOVLJEVIĆ“

vlasotniceTEHNIČKA ŠKOLA

VRANJE

bora stankovićGIMNAZIJA „BORA STANKOVIĆ“

institutionEKONOMSKO – TRGOVINSKA ŠKOLA

institutionMEDICINSKA ŠKOLA „DR IZABEL EMSLI HATON“

stevan sinđelićSREDNJA POLJOPRIVREDNO – VETERINARSKA ŠKOLA „STEVAN SINĐELIĆ“

tehnička vranjeTEHNIČKA ŠKOLA

hemijska vranjeHEMIJSKO – TEHNOLOŠKA ŠKOLA

VRBAS

žarko zrenjaninGIMNAZIJA „ŽARKO ZRENJANIN“

4 juliSREDNJA STRUČNA ŠKOLA „4. JULI“

VRNJAČKA BANJA

gimnazija vbGIMNAZIJA

ugostiteljska
UGOSTITELJSKO – TURISTIČKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA

VRŠAC

borislavv petrov  bracaGIMNAZIJA „BORISLAV PETROV BRACA“

poljoprivredna škola vršacPOLJOPRIVREDNA ŠKOLA „VRŠAC“

hemojsko medicinskaHEMIJSKO – MEDICINSKA ŠKOLA

školski centarŠKOLSKI CENTAR „NIKOLA TESLA“

VUČITRN

tehnička vučitrn
GIMNAZIJA VUČITRN

tehnička vučitrnTEHNIČKA ŠKOLA VUČITRN

GNJILANE

gnjilaneGIMNAZIJA

GORNJI MILANOVAC

institutionGIMNAZIJA „TAKOVSKI USTANAK“

knjaz milošEKONOMSKO – TRGOVAĆKA ŠKOLA „KNJAZ MILOŠ“

jovan žujovićTEHNIČKA ŠKOLA „JOVAN ŽUJOVIĆ“

DESPOTOVAC

tehnička despotovac
TEHNIČKA ŠKOLA

DIMITROVGRAD

kirilo metodijeGIMNAZIJA „SVETI KIRILO I METODIJE“

ŽABALJ

srednja žabaljSREDNJA ŠKOLA „22. OKTOBAR“

ŽAGUBICA

tehnička žagubicaTEHNIČKA ŠKOLA

ŽITORAĐA

žitorađaSREDNJA ŠKOLA

ZAJEČAR

gimnazija zaječarGIMNAZIJA

trgovinskaEKONOMSKO – TRGOVINSKA ŠKOLA

medicinskaMEDICINSKA ŠKOLA

tehnička zaječarTEHNIČKA ŠKOLA

ZVEČAN

srednja zvečanSREDNJA ŠKOLA

ZRENJANIN

jovan trajkovićEKONOMSKO – TRGOVINSKA ŠKOLA „JOVAN TRAJKOVIĆ“

nikola teslaELEKTROTEHNIČKA I GRAĐEVINSKA ŠKOLA „NIKOLA TESLA“

zrenjaninskaZRENJANINSKA GIMNAZIJA

medicinskaMEDICINSKA ŠKOLA

poljoprivrednaSREDNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA

tehničkaTEHNIČKA ŠKOLA

uroš predićHEMIJSKO – PREHRAMBENA I TEKSTILNA ŠKOLA „UROŠ PREDIĆ“

ZUBIN POTOK

institutionSREDNJA ŠKOLA „GRIGORIJE BOŽOVIĆ“

IVANJICA

gimnazijaGIMNAZIJA

ivanjicaTEHNIČKA ŠKOLA

INĐIJA

gimnazija inđijaGIMNAZIJA

đorđe natoševićSREDNJA ŠKOLA „DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ“

mihajlo pupinTEHNIČKA ŠKOLA „MIHAJLO PUPIN“

IRIG

mihizSREDNJA STRUČNA ŠKOLA „BORISLAV MIHAJLOVIĆ MIHIZ“

JAGODINA

institutionGIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVIĆ“

slavka đurđevićEKONOMSKO – TRGOVINSKA ŠKOLA „SLAVKA ĐURĐEVIĆ“

ekektrotehničkaELEKTROTEHNIČKA I GRAĐEVINSKA ŠKOLA „NIKOLA TESLA“

prva tehničkaPRVA TEHNIČKA ŠKOLA

medicinskaSREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA“MILUTIN MILANKOVIĆ“

KANJIŽA

besedeš jožefPOLJOPRIVREDNO – TEHNIČKI SREDNJOŠKOLSKI CENTAR „BESEDEŠ JOŽEF“

KIKINDA

dušan vasiljevGIMNAZIJA „DUŠAN VASILJEV“

ekonomsko trgovinskaEKONOMSKO – TRGOVINSKA ŠKOLA

miloš crnjanskiSREDNJA STRUČNA ŠKOLA „MILOŠ CRNJANSKI“

tehničkaTEHNIČKA ŠKOLA

KLADOVO

srednja školaSREDNJA ŠKOLA

KNIĆ

srednja knićSREDNJA ŠKOLA

KNJAŽEVAC

gimnazijaKNJAŽEVAČKA GIMNAZIJA

institutionTEHNIČKA ŠKOLA

KOVAČICA

mihajlo pupinGIMNAZIJA „MIHAJLO PUPIN“

KOVIN

branko radičevićGIMNAZIJA I EKONOMSKA ŠKOLA „BRANKO RADIČEVIĆ“

vasa pelagićSREDNJA STRUČNA ŠKOLA „VASA PELAGIĆ“

KOSJERIĆ

tehničkaTEHNIČKA ŠKOLA

KOSOVSKA KAMENICA

institutionGIMNAZIJA KOSOVSKA KAMENICA – VELIKO ROPOTOVO

ekonomskaEKONOMSKO – TRGOVINSKA ŠKOLA GNJILANE

medicinskaMEDICINSKA ŠKOLA

institutionTEHNIČKA ŠKOLA

KOSOVSKA MITROVICA

kosovska mitrovicaGIMNAZIJA

ekonomska kosovska mitrovicaEKONOMSKO – TRGOVINSKA ŠKOLA

medicinskaMEDICINSKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA

alasTEHNIČKA ŠKOLA „MIHAILO PETROVIĆ ALAS“

KOCELJEVA

srednja koceljlevaSREDNJA ŠKOLA

KRAGUJEVAC

prva gimnazijaPRVA KRAGUJEVAČKA GIMNAZIJA

druga gimnazijaDRUGA KRAGUJEVAČKA GIMNAZIJA

ekonomska kragujevacEKONOMSKA ŠKOLA

medicinska kragujevacMEDICINSKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA „SESTRE NINKOVIĆ“

kragujevacPRVA TEHNIČKA ŠKOLA

srednja stručnaSREDNJA STRUČNA ŠKOLA

toza dragovićTRGOVINSKO – UGOSTITELJSKA ŠKOLA „TOZA DRAGOVIĆ“

dositej obradovićSREDNJA STRUČNA ŠKOLA „DOSITEJ OBRADOVIĆ“

KRALJEVO

gimnazija kraljevoGIMNAZIJA

ekonomsko trgovinskaEKONOMSKO – TRGOVINSKA ŠKOLA

nikola teslaELEKTRO – SAOBRAĆAJNA ŠKOLA „NIKOLA TESLA“

14 oktobarMAŠINSKA TEHNIČKA ŠKOLA „14. OKTOBAR“

medicinskaMEDICINSKA ŠKOLA

institutionPOLJOPRIVREDNO – HEMIJSKA ŠKOLA „DR ĐORĐE RADIĆ“

umetničkaUMETNIČKA ŠKOLA U KRALJEVU

šumarskaŠUMARSKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA

KRUPANJ

srednja krupanjSREDNJA ŠKOLA

KRUŠEVAC

gimnazija kruševacGIMNAZIJA

ekonomskaEKONOMSKO – TRGOVINSKA ŠKOLA

medicinskaMEDICINSKA ŠKOLA

politehničkaPOLITEHNIČKA ŠKOLA „MILUTIN MILANKOVIĆ“

hemijskaHEMIJSKO – TEHNOLOŠKA ŠKOLA

KULA

kulaEKONOMSKO – TRGOVINSKA ŠKOLA

srednja stručnaSREDNJA STRUČNA ŠKOLA

srednjaSREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA „MIHAJLO PUPIN“

KURŠUMLIJA

institutionKURŠUMLIJSKO – PODUJEVSKA GIMNAZIJA

kuršumlijaKURŠUMLIJSKO – PODUJEVSKA EKONOMSKO – TEHNIČKA ŠKOLA

KUČEVO

institutionEKONOMSKO – TRGOVINSKA I MAŠINSKA ŠKOLA

LAJKOVAC

17 septembar
SREDNJA ŠKOLA „17. SEPTEMBAR“

LAPOVO

institutionSREDNJA ŠKOLA

LEBANE

vožd karađorđeSREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA „VOŽD KARAĐORĐE“

LEPOSAVIĆ

lešak
POLJOPRIVREDNA ŠKOLA PRIŠTINA – LEŠAK

srednja leposavićSREDNJA ŠKOLA „NIKOLA TESLA“

LESKOVAC

gimnazija leskovacGIMNAZIJA

đuka dinićEKONOMSKA ŠKOLA „ĐUKA DINIĆ“

institutionMEDICINSKA ŠKOLA

poljoprivrednaPOLJOPRIVREDNA ŠKOLA

grdelicaSREDNJA ŠKOLA

institutionSREDNJA ŠKOLA „SVETOZAR KRSTIĆ TOZA“

rade metalacTEHNIČKA ŠKOLA „RADE METALAC“

ugostiteljskaTRGOVINSKO – UGOSTITELJSKA ŠKOLA

kukar
HEMIJSKO – TEHNOLOŠKA ŠKOLA „BOŽIDAR ĐORĐEVIĆ KUKAR“

institutionŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE „11. OKTOBAR“

tekstil dizajnŠKOLA ZA TEKSTIL I DIZAJN

LOZNICA

gimnazijaGIMNAZIJA „VUK KARADŽIĆ“

ekonomskaSREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA

institutionSREDNJA ŠKOLA „SVETI SAVA

tehničkaTEHNIČKA ŠKOLA

LUČANI

dragačevoSREDNJA ŠKOLA “ DRAGAČEVO“

dragačevoSREDNJA ŠKOLA „DRAGAČEVO“ – IZDVOJENO ODELJENJE LUČANI

LJIG

mionicaSREDNJA ŠKOLA MIONICA,

1300 kaplaraSREDNJA ŠKOLA „HILJADU TRISTA KAPLARA“

LJUBOVIJA

ljubovijaSREDNJA ŠKOLA „VUK KARADŽIĆ“

MAJDANPEK

banderaGIMNAZIJA „MILE ARSENIJEVIĆ BANDERA“

institutionTEHNIČKA ŠKOLA

MALI ZVORNIK

institutionSREDNJA ŠKOLA MALI ZVORNIK

NEGOTIN

negotinska gimnazijaNEGOTINSKA GIMNAZIJA

rajko bosnićPOLJOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA „RAJKO BOSNIĆ“

tehničkaTEHNIČKA ŠKOLA

NIŠ

bora stankovićGIMNAZIJA „BORA STANKOVIĆ

deveti majGIMNAZIJA „DEVETI MAJ“

svetozar markovićGIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVIĆ“

neimarGRAĐEVINSKA TEHNIČKA ŠKOLA „NEIMAR“

institutionEKONOMSKA ŠKOLA

institutionEKONOMSKA ŠKOLA NIŠ – DELATNOST VAN SEDIŠTA

moja stanimirovićELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA „MIJA STANIMIROVIĆ“

nikola teslaELEKTOTEHNIČKA ŠKOLA „NIKOLA TESLA“

mašinskaMAŠINSKA ŠKOLA

medicinska nišMEDICINSKA ŠKOLA „DR MILENKO HADŽIĆ“

poslovnaPRAVNO – POSLOVNA ŠKOLA

stevan sremacPRVA NIŠKA GIMNAZIJA „STEVAN SREMAC“

prehrambenaPREHRAMBENO – HEMIJSKA ŠKOLA

12 februarSREDNJA STRUČNA ŠKOLA

trgovinskaTRGOVINSKA ŠKOLA

ugostiteljska nišUGOSTITELJSKO – TURISTIČKA ŠKOLA

institutionUMETNIČKA ŠKOLA

moda lepotaŠKOLA MODE I LEPOTE

prokopovićSREDNJA ŠKOLA „PROKOPOVIĆ“

NOVI BEČEJ

institutionSREDNJA ŠKOLA

NOVA VAROŠ

nova varošSREDNJA ŠKOLA

NOVI KNEŽEVAC

dositej obradovićGIMNAZIJA I STRUČNA ŠKOLA „DOSITEJ OBRADOVIĆ“

NOVI PAZAR

novi pazarGIMNAZIJA

ekonomska novi pazarEKONOMSKO – TRGOVINSKA ŠKOLA

institutionMEDICINSKA ŠKOLA „DVA HEROJA“

izudin šuševićTEHNIČKA ŠKOLA

institutionUGOSTITELJSKO – TURISTIČKA ŠKOLA

institutionŠKOLA ZA DIZAJN TEKSTILA I KOŽE

hipokratMEDICINSKA ŠKOLA „HIPOKRAT“

NOVI SAD

institutionBALETSKA ŠKOLA U NOVOM SADU

isidora sekulićGIMNAZIJA „ISIDORA SEKULIĆ“

zmajGIMNAZIJA „JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ“

institutionGIMNAZIJA „LAZA KOSTIĆ“

svetozar markovićGIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVIĆ“

mihajlo pupinELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA „MIHAJLO PUPIN“

7 aprilMEDICINSKA ŠKOLA „7. APRIL“

futogPOLJOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA – FUTOG

pinki
SAOBRAĆAJNA ŠKOLA „PINKI“

mašinskaSREDNJA MAŠINSKA ŠKOLA,

svetozar miletićSREDNJA ŠKOLA „SVETOZAR MILETIĆ“

mileva marić ajnštajnTEHNIČKA ŠKOLA „MILEVA MARIĆ AJNŠTAJN“

pavle savićTEHNIČKA ŠKOLA „PAVLE SAVIĆ“

bogdan šuputŠKOLA ZA DIZAJN „BOGDAN ŠUPUT“

tvrđavaGIMNAZIJA „TVRĐAVA“

NOVA CRNJA

đura jakšićSREDNJA ŠKOLA „ĐURA JAKŠIĆ“

ODŽACI

ekonomska odćaciGIMNAZIJA I EKONOMSKA ŠKOLA „JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ“

institutionTEHNIČKA ŠKOLA

PANČEVO

PARLIĆBALETSKA ŠKOLA „DIMITRIJE PARLIĆ“

uroš predićGIMNAZIJA „UROŠ PREDIĆ“

paja marganovićEKONOMSKO – TRGOVINSKA ŠKOLA „PAJA MARGANOVIĆ“

nikola teslaELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA „NIKOLA TESLA“

pančevoMAŠINSKA ŠKOLA „PANČEVO“

stevica jovanovićMEDICINSKA ŠKOLA „STEVICA JOVANOVIĆ“

BANDURMUZIČKA ŠKOLA „JOVAN BANDUR“

josif pančićOLJOPRIVREDNA ŠKOLA „JOSIF PANČIĆ“

23 majTEHNIČKA ŠKOLA „23. MAJ“

PARAĆIN

gimnazija paraćinGIMNAZIJA

institutionEKONOMSKO -TRGOVINSKA ŠKOLA

mašinskaMAŠINSKO – ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA

tehnološkaTEHNOLOŠKA ŠKOLA

PETROVAC NA MLAVI

institutionSREDNJA ŠKOLA „MLADOST“

PEĆINCI

pećinciTEHNIČKA ŠKOLA „MILENKO VERKIĆ NEŠA“

PIROT

gimnazija pirotGIMNAZIJA

ekonomskaEKONOMSKA ŠKOLA PIROT

obren pejićMLEKARSKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA „DR OBREN PEJIĆ“

srednja pirotSREDNJA STRUČNA ŠKOLA

tehnička pirotTEHNIČKA ŠKOLA

POŽAREVAC

trgovinskaEKONOMSKO – TRGOVINSKA ŠKOLA

medicinskaMEDICINSKA ŠKOLA

institutionPOŽAREVAČKA GIMNAZIJA

politehnička poćarevacPOLITEHNIČKA ŠKOLA

sonja marinkovićPOLJOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA „SONJA MARINKOVIĆ“

tehnička požarevacTEHNIČKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA „NIKOLA TESLA“

mokranjacŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNJE MUZIČKO OBRAZOVANJE „STEVAN MOKRANJAC“

POŽEGA

sveti savaGIMNAZIJA „SVETI SAVA“

institutionPOLJOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA „LJUBO MIĆIĆ“

tehnička požegaTEHNIČKA ŠKOLA

PRIBOJ

institutionGIMNAZIJA PRIBOJ

mašinska pribojMAŠINSKO – ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA

PRIJEPOLJE

trgovinska prijepoljeEKONOMSKO – TRGOVINSKA ŠKOLA

gimnazijaPRIJEPOLJSKA GIMNAZIJA

prijepoljska tehnickaTEHNIČKA ŠKOLA

PRIŠTINA

institutionGIMNAZIJA PRIŠTINA

institutionGRAĐEVINSKO – SAOBRAĆAJNA ŠKOLA

priština sušicaELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA „MIHAJLO PUPIN“

institutionMAŠINSKA ŠKOLA PRIŠTINA

medicinska prištinaMEDICINSKA ŠKOLA PRIŠTINA

PROKUPLJE

gimnazija prokupljeGIMNAZIJA

aleksa savićMEDICINSKA ŠKOLA „DR ALEKSA SAVIĆ“

poljoprivrednaPOLJOPRIVREDNA ŠKOLA „RADOŠ JOVANOVIĆ SELJA“

15 maj tehničkaTEHNIČKA ŠKOLA „15. MAJ“

RAČA

Đura JakšićSREDNJA ŠKOLA „ĐURA JAKŠIĆ“

RAŠKA

gimnazija raškaGIMNAZIJA

kraljica jelenaSREDNJA ŠKOLA „KRALJICA JELENA“

REKOVAC

rekovacPOLJOPRIVREDNO – VETERINARSKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA

RUMA

institutionGIMNAZIJA „STEVAN PUZIĆ“

brileSREDNJA POLJOPRIVREDNO – PREHRAMBENA ŠKOLA „STEVAN PETROVIĆ BRILE“

radičevićSREDNJA STRUČNA ŠKOLA „BRANKO RADIČEVIĆ“

učaSREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA „MILENKO BRZAK UČA“

SVILAJNAC

veterinarskaPOLJOPRIVREDNO – VETERINARSKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA SVILAJNAC

svilajnacSREDNJA ŠKOLA SVILAJNAC

SVRLJIG

institutionSTRUČNA ŠKOLA „DUŠAN TRIVUNAC DRAGOŠ“

SENTA

boljaiGIMNAZIJA SA DOMOM UČENIKA ZA TALENTOVANE UČENIKE „BOLJAI“

ekonomsko trgovinskaEKONOMSKO – TRGOVINSKA ŠKOLA

senćanska gimnazijaSENĆANSKA GIMNAZIJA

nedicinska sentaSREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

SEČANJ

institutionSREDNJA ŠKOLA „VUK KARADŽIĆ“

SJENICA

institutionGIMNAZIJA „JEZDIMIR LOVIĆ“

tehničkaTEHNIČKO – POLJOPRIIVREDNA ŠKOLA

SMEDEREVO

institutionGIMNAZIJA

etsEKONOMSKO – TRGOVINSKA ŠKOLA

despotTEKSTILNO – TEHNOLOŠKA I POLJOPRIVREDNA ŠKOLA „DESPOT ĐURAĐ

smederevoTEHNIČKA ŠKOLA

SMEDEREVSKA PALANKA

gošaMAŠINSKO – ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA „GOŠA“

žikicaSREDNJA ŠKOLA „ŽIKICA DAMNJANOVIĆ“

SOKOBANJA

branislav nušićSREDNJA ŠKOLA „BRANISLAV NUŠIĆ“

SOMBOR

veljko petrovićGIMNAZIJA „VELJKO PETROVIĆ“

institutionSREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA

ripSREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA „DR RUŽICA RIP“

poljoprivrednaSREDNJA POLJOPRIVREDNO – PREHRAMBENA ŠKOLA

tehnička somborSREDNJA TEHNIČKA ŠKOL

srednjaSREDNJA ŠKOLA „SVETI SAVA“

SREMSKI KARLOVCI

karlovačka gimnazijaKARLOVAČKA GIMNAZIJA

SREMSKA MITROVICA

ekonomskaEKONOMSKA ŠKOLA „9. MAJ“

draginja nikšićMEDICINSKA ŠKOLA „DRAGINJA NIKŠIĆ“

gimnazijaMITROVAČKA GIMNAZIJA

prehrambenaPREHRAMBENO – ŠUMARSKA I HEMIJSKA ŠKOLA

institutionSREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA „NIKOLA TESLA“

STARA PAZOVA

branko radičevićGIMNAZIJA „BRANKO RADIČEVIĆ“

vuk karadžićEKONOMSKO – TRGOVINSKA ŠKOLA „VUK KARADŽIĆ“

institutionTEHNIČKA ŠKOLA

SUBOTICA

svetozarGIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVIĆ

ekonomskaEKONOMSKA SREDNJA ŠKOLA „BOSA MILIĆEVIĆ“

institutionPOLITEHNIČKA ŠKOLA

medicinskaSREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

ivan sarićTEHNIČKA ŠKOLA „IVAN SARIĆ“

hemijskaHEMIJSKO – TEHNOLOŠKA ŠKOLA

SURDULICA

surdulicaGIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVIĆ“

šumarskaPOLJORIVREDNO – ŠUMARSKA ŠKOLA „JOSIF PANČIĆ“

teslaTEHNIČKA ŠKOLA „NIKOLA TESLA“

TEMERIN

mušickiSREDNJA ŠKOLA „LUKIJAN MUŠICKI“

TITEL

mileva marićSREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA „MILEVA MARIĆ“

TOPOLA

topolaSREDNJA ŠKOLA „KRALJ PETAR I“

TRGOVIŠTE

trgovišteSREDNJA STRUČNA ŠKOLA „MILUTIN BOJIĆ“

TRSTENIK

institutionGIMNAZIJA „VUK KARADŽIĆ“

trstenikTEHNIČKA ŠKOLA

ĆUPRIJA

gimnazijaGIMNAZIJA

institutionMEDICINSKA ŠKOLA „DANILO DIMITRIJEVIĆ“

tehničkaTEHNIČKA ŠKOLA

UB

institutionGIMNAZIJA „BRANISLAV PETRONIJEVIĆ“

ubTEHNIČKA ŠKOLA UB

UŽICE

ekonomska užiceEKONOMSKA ŠKOLA

medicinska užiceMEDICINSKA ŠKOLA

školaTEHNIČKA ŠKOLA

ljubičićTEHNIČKA ŠKOLA „RADOJE LJUBIČIĆ“

institutionUŽIČKA GIMNAZIJA

umetnička školaUMETNIČKA ŠKOLA

ČAJETINA

ugostiteljskaUGOSTITELJSKO – TURISTIČKA ŠKOLA

ČAČAK

institutionGIMNAZIJA

ekonomska čačakEKONOMSKA ŠKOLA

ms čačakMAŠINSKO – SAOBRAĆAJNA ŠKOLA

institutionMEDICINSKA ŠKOLA

prugo
PREHRAMBENO – UGOSTITELJSKA ŠKOLA

tehnoTEHNIČKA ŠKOLA

ŠABAC

stana milanovićEKONOMSKA ŠKOLA „STANA MILANOVIĆ“

andra joovanovićMEDICINSKA ŠKOLA „DR ANDRA JOVANOVIĆ“

šabacSREDNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA „ŠABAC“

institutionSTRUČNA HEMIJSKA I TEKSTILNA ŠKOLA

tehničkaTEHNIČKA ŠKOLA

gimnazijaŠABAČKA GIMNAZIJA

umetničkaŠKOLA PRIMENJENIH UMETNOSTI

ŠID

sava šumanovićGIMNAZIJA „SAVA ŠUMANOVIĆ“

teslaTEHNIČKA ŠKOLA „NIKOLA TESLA“

ŠTRPCE

institutionEKONOMSKO – TRGOVINSKA ŠKOLA „JOVAN CVIJIĆ“,