+381631718199 portal@pitajprofu.com

Mašinski fakultet i kompanija TeamCAD d.o.o. nastavljaju sa uspešnom poslovno-tehničkom saradnjom i ove godine organizuju besplatnu obuku za 10 najboljih studenata druge godine MAS Modula za termotehniku za korišćenje softverskog paketa Autodesk REVIT MEP (Mechanical – Electrical – Plumbing) – Osnovni nivo u trajanju od 26 školskih časova u prolećnom semestru 2023-24, a u okviru predmeta Stručna praksa M-TTA, nosilac predmeta: v. prof. dr Tamara Bajc.

REVIT je Autodesk-ovo inovativno, softversko rešenje za projektovanje i izvođenje objekta u zgradarstvu na BIM (Building, Information, Modelling) platformi što podrazumeva intenzivnu saradnju inženjera svih profila u toku trajanja projekta od ideje do realizacije na terenu, a u istom softverskom okruženju. Koristi se u praksi kako na domaćem tržištu tako i u inostranstvu i danas predstavlja skoro podrazumevani alat za izradu projekata u ovoj oblasti. Imajući u vidu njegovu funkcionalnost već generisane baze podataka elemenata poznatih proizvođača termotehničke opreme u svetu koja je dostupna inženjerima u fazi projektovanja, ovo softversko rešenje nema konkurenciju na softverskom tržištu. Obukom u REVIT MEP će se omogućiti još aktivnije praktično usavršavanje studenata Mašinskog fakulteta i njihova veća konkurentnost na tržištu rada.

Studenti Termotehnike zainteresovani za obuku, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

Student/studentkinja druge godine MAS Modula za termotehniku,
Visoka prosečna ocena na OAS i na kraju prve godine MAS (potreban dokaz pribavljen iz Studentske službe ili odštampan izvod sa Studentskog servisa zajedno sa datumom završetka OAS),
Sve godine studija upisane u roku,
treba da se prijave v. prof. dr Tamari Bajc na mejl tbajc@mas.bg.ac.rs i da pošalju gore navedena dokumenta. Prijava je otvorena do 01.02.2024. godine, a nakon ovog datuma će se izvršiti selakcija najboljih kandidata, o čemu će kandidati biti obavešteni putem e-mejla. Početak obuke je planiran početkom prolećnog semestra.

Vest preuzeta sa sajta https://www.mas.bg.ac.rs/