+381631718199 portal@pitajprofu.com

Skup će se održati 28.10.2023. u Novom Beogradu i počinje u 09:00h. Cilj skupa je uključivanje relevantnih subjekata – izvođača i pedagoga u oblasti klasične muzike i opere u regionu, u dijalog, razmenu veština i primera dobre prakse i dalje umrežavanje radi podizanja kompetencija i stvaranja čvršće mreže kulturnih subjekata na tlu Zapadnog Balkana i prolazak kroz tranzicioni proces u kulturi. Takođe, cilj je uzajamna podrška u traženju uspešne metodologije i alata, umrežavanje radi boljeg uticaja na formiranje uspešnih obrazovnih i kulturnih politika u regionu.

Prioritetna oblast stručnog usavršavanja na koju se skup odnosi tiče se jačanja kompetencija za procenjivanje ostvarenosti obrazovno-vaspitnog rada i postignuća učenika (praćenje napredovanja učenika, samovrednovanje, formativno ocenjivanje, vršnjačko ocenjivanje). Broj učesnika je ograničen na 70, a kotizacija se plaća 3.000 dinara.

Teme skupa:

1. Koliko su takmičenja važna za stvaranje zdravih kriterijuma u savremenoj izvođačkoj praksi

2. Problemi osavremenjivanja pristupa u muzičkoj nastavi i značaj kompeticije kod učenika

3. Izazovi i teškoće za organizatora takmičenja, podrška lokalnih zajednica

4. Priprema učenika u nižim i srednjim muzičkim školama za nastupe na takmičenjima

5. Ocenjivanje i standardi na takmičenjima

6. Klasifikacija takmičenja

7. Nagrade, očekivanja i kritika

8. Međunarodna takmičenja i značaj učestvovanja za razvoj profesionalne karijere

Vest preuzeta sa sajta https://skupovi.zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/upcoming