+381631718199 portal@pitajprofu.com

Na osnovu člana 43. Statuta Elektronskog fakulteta u Nišu, Seta opštih preporuka za vrednovanje rezultata državne mature prilikom rangiranja i upisa studenata i Zaključka Kolegijuma Fakulteta, donetog na sastanku održanom 03.04.2023. godine, Nastavno-naučno veće Fakulteta, na sednici održanoj 06.04.2023. godine, donelo je ODLUKU o načinu vrednovanja elemenata za rangiranje i upis studenata na osnovne akademske studije – studijski program Elektrotehnika i računarstvo na Elektronskom fakultetu u Nišu počev od školske 2024/25. godine.

Više informacija pogledajte klikom na link.

Vest preuzeta sa sajta https://www.elfak.ni.ac.rs/