+381631718199 portal@pitajprofu.com

Skup će se održati 03.11.2023. sa početkom u 10:00h u Beogradu, Kongresni centar hotela “Palas”, ulica: Topličin venac 23. Cilj skupa je upoznavanje stručne javnosti sa aktuelnim istraživanjima, savremenim tehnološkim dostignućima i rešenjima u proceni i tretmanu razvojnih poremećaja i neuroloških stanja, zasnovanih na multidisciplinarnom pristupu neurologije, psiholingvistike, defektologije i elektrotehnike. Prioritetna oblast stručnog usavršavanja na koju se skup odnosi će biti: primena inkluzivnog i demokratskog pristupa u vaspitanju i obrazovanju u cilju obezbeđivanja kvalitetnog obrazovanja za sve (individualizacija i diferencijacija, prevencija osipanja iz obrazovanja, pružanje dodatne obrazovne podrške učenicima iz osetljivih grupa uključujući i podršku prelasku učenika na sledeći nivo obrazovanja i vaspitanja, rad sa darovitim učenicima). Kotizacija iznosi 3.500 dinara. Planirano je da na skupu bude 300 učesnika.

Teme skupa:

  • Tehnologija u službi učenja i razvoja – sesija panel izlaganja
  • Poster prezentacije – primeri dobre prkase

Vest preuzeta sa sajta https://zuov.gov.rs/