+381631718199 portal@pitajprofu.com

Politika privatnosti

Portal „Pitaj profu“ (u daljem tekstu: Portal) štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri. Portal  se obavezuje da će u dobroj nameri koristiti podatke dobijene od korisnika tokom korišćenja Portala.

Pristup i pregled sadržaja Portаlа je svima dostupan. U cilju zaštite podataka na Portаlu i kako bi osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima,  koristi će se programi koji prate posete i prepoznaju neovlašćene pokušaje narušavanja privatnosti ili izmene podataka, kao i one koji bi mogli prouzrokovati štetu na drugi način. Pokušaji narušavanja privatnosti ili izmene podataka na ovom Portаlu strogo su zabranjeni. Protiv svih prekršioca biće pokrenut postupak u skladu sa zakonskim propisima.

Portal može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobijene tokom korišćenja portala (podaci o računaru, podaci o Internet provajderu), zatim podatke unešene u postupku registracije za korišćenje usluga na portalu ili za ispunjenje Vaših zahteva. Korišćenje Portаlа je dobrovoljno, te svi podaci koji se prikupljaju, isključivo su u funkciji korišćenja Portаlа i ispunjenja Vaših zahteva. Podatke o korisnicima Portаlа koristiće se u nameri unapređenja sadržaja Portаla i njegovog boljeg prilagođavanja potrebama korisnika. Na određenim mestima unutar Portаlа, prikupljaju se lični podaci korisnika (ime, prezime, elektronsku adresu…). Pomenuti podaci se koriste u svrhu kontakata i evidentiranja korisnika Portаlа i u svrhu statističke obrade posećenosti Portаlа, kao i u svrhe obezbedjivanja preduslova za podnošenje zahteva za usluge koje se prikazuju na Portalu. Garantujemo da podatke koje se prikupe na taj način neće prodavati ili na bilo koji način ustupati trećim licima. Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti, prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti je Zakon ili saglasnost fizičkog lica, na koga se podaci odnose.

Podatke prikupljamo radi postupanja po Vašem zahtevu i podatke mogu koristiti samo lica koja su angažovana da rade na Portalu. Naglašavamo da prilikom posete Portаlu, Vaši lični podaci ostaju tajni, osim ukoliko dobrovoljno ne želite da ih otkrijete.  Obаvezujemo se da, osim u svrhe koje zakon predviđa, nećemo drugim licima davаti podatke koje smo od Vas primili.

Portal preduzima sve potrebne mere zaštite podataka o ličnosti korisnikа Portаlа. Dobijeni podaci se neće prosleđivati trećim licima bez izričite saglasnosti korisnikа.

Možete u svako doba zatražiti pregled svih ličnih podataka koje smo od vas dobili na Portаlu. Na Vaš zahev na Portalu se mogu ažurirati, ispraviti ili brisati ti podaci (ukoliko se pomenuti podaci još uvek nalaze u bazama podataka Portala), ili ubuduće prestati dа koristi te podatke.

 Ukoliko želite da ostvarite to pravo, pošаljite zаhtev nа elektronsku аdresu: portal@profa.rs.