+381631718199 portal@pitajprofu.com

Ponovni upis godine za studente generacije 2022/23 i upis na lični zahtev (ponovni upis u prvu godinu, treći put) i za studente ranijih generacija koji ostvaruju pravo na upis


Obaveštavaju se studenti specijalističkih akademskih studija da će se ponovni upis godine održati u periodu od 16. do 20.10.2023. prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.
Studenti upisani 2022/23. godine na specijalističke akademske studije, koji nisu odbranili završni rad zaključno sa 30. 09.2023. godine, u obavezi su da izvrše upis u školsku 2023/24. godinu.
Studenti upisani 2021/22. godine na specijalističke akademske studije, koji nisu odbranili završni rad zaključno sa 30. septembrom 2023. godine, a imaju izvršen upis u 2022/23. godinu, mogu izvršiti upis u školsku 2023/24. godinu uz podnet zahtev za upis u treću školsku godinu, predat u Arhivi Fakulteta, najkasnije do 11. oktobra 2023. godine (radno vreme Arhive Fakulteta je od 10 do 14 sati). Studenti upisani 2020/21. godine na specijalističke akademske studije, koji nisu odbranili završni rad i imaju statutarni osnov da izvrše upis u narednu školsku godinu, u obavezi su da izvrše upis u školsku 2023/24. godinu, uz pozitivno rešen podnet zahtev. Rešenja molbi vidljiva su na studentskim nalozima.

Više informacija se nalazi na linku.

Vest preuzeta sa sajta https://www.fon.bg.ac.rs/page/3/