+381631718199 portal@pitajprofu.com

Studenti upisani školske 2022/2023. godine koji nisu položili sve ispite predviđene nastavnim planom i samim tim nisu odbranili završni master rad u školskoj 2022/2023. godini, mogu se upisati 25. i 26. 10. 2023. godine u vremenu od 10 do 13 časova.
Studenti upisani školske 2021/2022. godine mogu podneti molbu za produženje roka za završetak studija, najkasnije do 25.10. 2023. od 11 do 13 časova.

Potrebnu dokumentaciju pogledajte ovde.

Vest preuzeta sa sajta http://www.uf.bg.ac.rs/