+381631718199 portal@pitajprofu.com

Trenutno su otvoreni pozivi za mobilnosti studenata svih nivoa studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u okviru Erazmus+ programa.

Studenti osnovnih studija mogu se prijaviti za mobilnosti na Univerzitetu u Hajdelbergu, Univerzitetu u Amsterdamu (VU), Univerzitetu Komplutense u Madridu, Univerzitetu u Đironi, Univerzitetu u Oslu, Paris Cité Univerzitetu, Univerzitetu u Bordou, Univerzitetu u Luvenu, danskom Orhus Univerzitetu, litvanskom Univerzitetu Mikolas Romeris u Vilnjusu,  Univerzitetu „Marija Kiri Sklodovska“ ,Univerzitetu u Žešovu (polj. Rzeszów), Sveučilištu u Rijeci i Univerzitetu u Mariboru.

Studenti master studija mogu se prijaviti za mobilnosti na Bečkom univerzitetu za ekonomiju i biznis, Univerzitetu u Hajdelbergu, Univerzitetu u Amsterdamu (VU), Univerzitetu Komplutense u Madridu, Univerzitetu u Oslu, Paris Cité Univerzitetu, Univerzitetu u Bordou, Univerzitetu u Luvenu, danskom Orhus Univerzitetu, litvanskom Univerzitetu Mikolas Romeris u Vilnjusu, Univerzitetu „Marija Kiri Sklodovska“ ,Univerzitetu u Žešovu (polj. Rzeszów), Sveučilištu u Rijeci i Univerzitetu u Mariboru.

Studenti doktorskih studija mogu se prijaviti za mobilnosti na Univerzitetu u Hajdelbergu, Univerzitetu Komplutense u Madridu, Univerzitetu u Đironi, litvanskom Univerzitetu Mikolas Romeris u Vilnjusu, Univerzitetu „Marija Kiri Sklodovska“, i Sveučilištu u Rijeci.

Studenti koji se budu opredelili da tokom mobilnosti pohađaju nastavu na nekom drugom stranom jeziku, koji nije engleski, treba da poseduju određeni nivo poznavanja tog stranog jezika predviđen uslovima konkursa.  

Rok za prijavu ističe 17. marta 2024. godine. Posebno napominjemo da Ugovor o učenju, koji potpisuje ESPB koordinator fakulteta, treba da bude sačinjen najmanje 3 dana pre isteka roka za prijavu. Više informacija dostupno je na linku https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls

Zainteresovani studenti mogu se obratiti za detaljnije informacije prodekanu za međunarodnu saradnju prof. dr Marku Jovanoviću putem elektronske pošte na adresu marko.jovanovic@ius.bg.ac.rs ili lično u vreme prijema studenata, kao i dr Ivani Rodić, koja je zadužena za međunarodnu saradnju, putem elektronske pošte na adresu ivana.rodic@ius.bg.ac.rs, telefonom na broj 011 3027 679 ili lično u vreme prijema studenata (od ponedeljka do četvrtka od 11 do 13 časova, kancelarija Instituta za pravne i društvene nauke, pored amfiteatra II).

Vest preuzeta sa sajta https://ius.bg.ac.rs/