+381631718199 portal@pitajprofu.com

Pravni fakultet u Novom Sadu je raspisao konkurs za učešće u Pravnoj klinici za zaštitu životne sredine. Cilj Кlinike je da se polaznicima omogući sticanje specijalizovanih pravničkih znanja i veština u vezi sa problematikom zaštite životne sredine. Pravo da se prijave imaju studenti treće i četvrte godine osnovnih akademskih studija. Broj polaznika na klinici ograničen je na 40. U slučaju većeg broja zainteresovanih, kriterijum za rangiranje biće prosečna ocena ostvarena na studijama. Prijavljivanje se vrši preko Studentskog servisa do nedelje, 19. novembra 2023. Realizacija aktivnosti u okviru Pravne klinike za zaštitu životne sredine počeće 20. novembra 2023.

Vest preuzeta sa sajta https://pf.uns.ac.rs/sr/