+381631718199 portal@pitajprofu.com

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i klub FORVM ROMANVM pozivaju vas na predavanje „On the Shoulders of Giants:
After the Corpus Iuris“ prof. dr Valerio Masimo Minale (Valerio Massimo Minale) Università di Napoli Federico II, Dipartimento Di Giurisprudenza u petak, 22.12.2023. u 19:00 u amf. VI. Moguće je i onlajn (Webex) praćenje: događaj 2741 556 9580 – šifra Forvm
ili: https://pravni.webex.com/pravni/j. php?MTID=mc38e2c8bd4592e9242f60b982f67c1d1

Vest preuzeta sa sajta https://ius.bg.ac.rs/