+381631718199 portal@pitajprofu.com

Konačne rang liste su objavljene za svaki studijski program na koji je bilo moguće konkurisati. Liste pogledajte ma sledećim linkovima:

Globalne i strateške studije

Ekološka politika

Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike

Кomunikologija

Кomparativne regionalne studije

Кreiranje i analiza socijalne politike

Кulturologija

Mir,bezbednost i razvoj

Međunarodna politika

Novinarstvo

Politička analitika – partije, izbori, demokratija

Političko nasilje i država

Socijalni rad

Studije roda

Studije SAD

Vest preuzeta sa sajta https://www.fpn.bg.ac.rs/