+381631718199 portal@pitajprofu.com

Prijavljivanje ispita za drugi ispitni rok trajaće od 25. do 29.01.2024. i neće biti naknadno produžavano.

Stoga vas podsećamo da ste u obavezi da, u skladu s predviđenom dinamikom plaćanja za školsku 2023/2024. godinu, izmirujete svoja dugovanja za školarinu. Molimo vas da blagovremeno uplatite neophodnu ratu školarine za 2023/2024. godinu i na taj način sebi omogućite prijavu ispita.

Primer ispravno popunjene uplatnice možete videti u okviru opcije „Školarine i Uplate”. Poziv na broj je za svakog studenta različit i pored broja indeksa sadrži kontrolne cifre koje se razlikuju od studenta do studenta. Broj modela treba obavezno upisati. U okviru opcije Školarine i Uplate/Račun studenta moguće je pregledati sve informacije o pristiglim uplatama koje su evidentirane na računu. Potrebno je da prođe najmanje 2 radna dana od trenutka uplate do trenutka kada je novac na raspolaganju, pa se preporučuje da se uplate obave bar 2–3 dana unapred. Na primer, uplata obavljena u petak u 8 pre podne ne može biti evidentirana pre ponedeljka.

Studenti koji su uplatu izvršili bez poziva na broj, skeniranu ili fotografisanu uplatnicu treba da dostave Odseku za finansijsko i materijalno poslovanje na imejl maja.vujovic@fil.bg.ac.rs.

Vest preuzeta sa sajta https://www.fil.bg.ac.rs/