+381631718199 portal@pitajprofu.com

Prijava slušanja i polaganja za studente master i doktorskih studija elektronskim putem počinje 26.10.2023, i traje do 06.11.2023.

Molimo upisane studente da se odmah nakon upisa jave mejlom na adresu – rdc@f.bg.ac.rs i da obavezno navedu broj sa nalepnice koja se nalazi na unutrašnjoj strani zadnje korice indeksa, u formatu xxx-23-xxxx (zbog aktiviranja e-indeksa). Otvoren elektronski indeks je preduslov za prijavu kombinacije za slušanje i polaganje. Savetujemo studentima da uvek popune više kombinacija kako bi izbegli odbacivanje jedine popunjene kombinacije. Odobrene kombinacije će biti vidljive u elektronskim indeksima 09.11.2023.

Ukoliko budete imali reklamacije na odobrene kombinacije ispita, možete se obratiti vašim sekretarima odeljenja od 09.-15.11.2023.

Vest preuzeta sa sajta https://www.f.bg.ac.rs/