+381631718199 portal@pitajprofu.com

Obaveštavamo doktore stomatologije koji žele da obavljaju obavezan pripravnički staž na Stomatološkom fakultetu u Beogradu da će u aprilu biti primljeno 20 novih stažera. Uslov za stažiranje na Fakultetu je najniža prosečna ocena 8,00 tokom studija.

Uz molbu za obavljanje staža, predaju se sledeća dokumenta:

– obična fotokopija uverenja ili diplome o završenom fakultetu

– original uverenja o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje

– lična karta

Molbe se predaju od 04.03. do 29.03.2024. u kadrovskom odseku Fakulteta (soba broj 7), svakog radnog dana, od 9 do 14 časova. Po završetku prijema molbi, formiraće se rang lista stomatologa koji će biti primljeni na staž, na osnovu prosečne ocene tokom studija.

Vest preuzeta sa sajta https://www.stomf.bg.ac.rs/