+381631718199 portal@pitajprofu.com

Broj polaznika: 50

Prijavljivanje se vrši preko Internet sajta Fakulteta putem linka.
Za sva pitanja u vezi sa pripremnom nastavom možete se obratiti Oliveri Jokić na mejl adresu: o.jokic@pf.uns.ac.rs

Trajanje pripremne nastave: ukupno 24 časa (8 termina po 3 časa). Pripremna nastava se održava prema dinamici koju polaznici dogovore sa sudijama na prvom času. Program obuhvata materiju krivičnog (12 časova nastave) i građanskog prava (12 časova nastave). Polaznicima je obezbeđen programski materijal. Nastava se održava u zgradi Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 1, u kompjuterskoj učionici br. 2 na I spratu (pored svečane sale i sudnice).

Pravosudni ispit predstavlja krunu stručnog usavršavanja pravnika i neophodan uslov za obavljanje svih pravosudnih profesija (sudije, advokati, javni beležnici, javni izvršitelji, javni tužioci, državni pravobranioci). Sastoji se iz pisanog i usmenog dela, pri čemu se pisani deo odnosi na rešavanje praktičnih zadataka iz krivičnog i građanskog prava. Pripremna nastava ima za cilj da pripremi kandidate za polaganje pisanog dela pravosudnog ispita. Кoncipirana je tako da se svrsishodno prenesu znanja i veštine pisanog rešavanja zadataka iz krivičnog i građanskog prava – pre svega, kroz pisanje presuda, ali i važnih podnesaka (pravni lekovi, optužnica u krivičnom postupku, tužba u parničnom postupku). Кroz kombinaciju teoretskog i praktičnog pristupa kandidati se osposobljavaju da suštinski ovladaju relevantnom materijom i tehnikom pisanog rešavanja zadataka.

Akcenat je na teorijski fundiranom pristupu, koji omogućava da kandidati budu u stanju da samostalno rešavaju različite pravne probleme. Cilj je, drugim rečima, sticanje funkcionalnog znanja.Pribor za nastavu: S obzirom na koncept programa, kandidati treba da imaju sopstvene prenosne računare. Pravni fakultet je obezbedio korišćenje 15 laptop računara za one polaznike koji ne poseduju sopstveni. Prilikom prijave, polaznici treba da naznače da li poseduju svoj računar, a za prvih 15 kandidata koji označe da nemaju mogućnost da donesu svoj računar, organizator programa obezbediće korišćenje računara.

Vest preuzeta sa sajta https://pf.uns.ac.rs/sr/