+381631718199 portal@pitajprofu.com

Obaveštavamo buduće studente da će se pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita održavati aprilu mesecu 2024. godine (vikendima)u zgradi Fakulteta.

Zainteresovani kandidati opredeljuju se samo za jedan od dva ponuđena predmeta: Srpski jezik i književnost ili Istoriju. Fond časova po predmetu je 18 i obuhvata sve oblasti predviđene programom prijemnog ispita. Literaturi i programu prijemnog ispita može se pristupiti putem sledećeg linka.

Pripremna nastava održava se u sledećim terminima:

Srpski jezik i književnost:

6. i 7. april, od 9 do 12 časova; (Amfiteatar II)

13. i 14. april, od 9 do 12 časova; (Amfiteatar II)

20. i 21. april, od 9 do 12 časova. (Amfiteatar II)

Istorija:                       

6. i 7. april, od 9 do 12 časova; (Slušaonica I) 

13. i 14. april, od 9 do 12 časova; (Slušaonica I) 

20. i 21. april, od 9 do 12 časova. (Slušaonica I) 

Naknada za pohađanje pripremne nastave iznosi 10.000,00 dinara i uplaćuje se na tekući račun Fakulteta broj: 840-1439666-55 (poziv na broj 22). Original uplatnice je potrebno priložiti prilikom podnošenja prijave.

Prijave za pripremnu nastavu primaju se od 5marta 2024. godine do početka pripremne nastave, u šalter sali Fakulteta, na šalteru broj 1, radnim danima od 8.00 do 13.00 časova.

Studenti, koji se nakon pohađanja pripremne nastave ne upišu na Fakultet u statusu studenta koji se finansira iz budžeta, imaće mogućnost da, uz molbu, plate školarinu u deset mesečnih rata.

Za sve dodatne informacije u vezi sa pripremnom nastavom možete nas kontaktirati putem telefona 011/3027-672 i 011/3027-725  ili putem imejla centar@ius.bg.ac.rs

Vest preuzeta sa sajta https://ius.bg.ac.rs/