+381631718199 portal@pitajprofu.com

Počev od upisa u školsku 2024/2025. možete da birate predmet iz kojeg ćete polagati prijemni ispit, odnosno prijemni ispit se polaže iz Srpskog jezika ili Istorije.
Ukoliko želite da se uz pomoć profesora pripremite za prijemni ispit, Pravni fakultet u Novom Sadu organizuje pripremnu nastavu koja će vam olakšati da savladate gradivo potrebno za pripremu prijemnog ispita. U svakom ciklusu se obrađuje isto gradivo, tako da je dovoljno da se prijavite za jedan ciklus. Broj polaznika po ciklusu je ograničen, pa će prijavljivanje za svaki od ciklusa biti moguće dok bude bilo slobodnih mesta.

Naknada za pohađanje pripremne nastave iznosi 10.000 dinara, a uplate se vrše na tekući račun Fakulteta. Prilikom popunjavanja uplatnice za uplatu naknade za pohađanje pripremne nastave, kao uplatioca potrebno je navesti ime i prezime kandidata koji se prijavljuje za pohađanje pripremne nastave.

PRIPREMNA NASTAVA IZ SRPSKOG JEZIKA

Nastava se odvija putem Zoom platforme i organizuje se u četiri ciklusa.

Prvi ciklus od 20. februara 2024.
Drugi ciklus od 20. marta 2024.
Treći ciklus od 20. aprila 2024.
Četvrti ciklus od 15. maja 2024.

Prijavljivanje za pripremnu nastavu:

Prijave za prvi ciklus do 17. februara 2024.
Prijave za drugi ciklus do 17. marta 2024.
Prijave za treći ciklus do 17. aprila 2024.
Prijave za četvrti ciklus do 10. maja 2024.

PRIPREMNA NASTAVA IZ ISTORIJE

Nastava se odvija putem Zoom platforme i organizuje se u tri ciklusa.

Prvi ciklus od 4. marta 2024.
Drugi ciklus od 4. aprila 2024.
Treći ciklus od 9. maja 2024.

Prijavljivanje za pripremnu nastavu:

Prijave za prvi ciklus do 1. marta 2024.
Prijave za drugi ciklus do 1. aprila 2024.
Prijave za treći ciklus do 6. maja 2024.

Više informaciija pogledajte klikom na link.

Vest preuzeta sa sajta https://pf.uns.ac.rs/sr/