+381631718199 portal@pitajprofu.com

Pristupno predavanje dr Irene M. Jovanović že se održati 07.02.2024. godine, u sali A34/IV Poljoprivrednog fakulteta, u 12 časova. Tema Ireninog predavanja je „Vizuelizacija podataka u Excel-u.“

Pristumpno predavanje dr Ivana Pavkov će se održati 07.02.2024. godine, u sali A34/IV Poljoprivrednog fakulteta, u 13 časova. Tema Ivanovog predavanja je „Vizuelizacija podataka u Excel-u.“

Vest preuzeta sa sajta https://www.agrif.bg.ac.rs/sr