+381631718199 portal@pitajprofu.com

Pristupno predavanje dr Đorđa Vojnovića će se održati 26.01.2024. u 10 časova u Svečanoj sali Departmana za ratarstvo i povrtarstvo, na II spratu Ratarskog paviljona. Tema pristupnog predavanja je „Proizvodnja paprike“.

Vest preuzeta sa sajta http://polj.uns.ac.rs/sr