+381631718199 portal@pitajprofu.com

Pristupno predavanje dr Gorana Dankovića, učesnika konkursa za izbor jednog nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast Medicinske nauke u sportu i fizičkom vaspitanju, predmet Sportska medicina i srodni predmeti na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu, sa temom „Uravnotežena ishrana u sportu“, biće održano 22.12.2023. sa početkom u 11:00h na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu, ul. Čarnojevića 10a. Priistupno predavanje je javno i mogu mu prisustvovati sva zainteresovana lica.

Vest preuzeta sa sajta https://www.fsfv.ni.ac.rs/