+381631718199 portal@pitajprofu.com

Pristupno predavanje dr Sandre Samardžić, jedinog kandidata prijavljenog na konkurs za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Građanskopravnu i zasnivanje radnog odnosa na radnom mestu nastavnika za nastavni predmet Porodično pravo, održaće se 26. januara 2024. u 13 časova u Svečanoj sali Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Tema pristupnog predavanja je: Vršenje roditeljskog prava.

Vest preuzeta sa sajta https://pf.uns.ac.rs/sr/