+381631718199 portal@pitajprofu.com

Privremenu rang listu za master studije, studijski program Pravo, pogledajte ovde.

Privremenu rang listu za doktorske studije, studijski program Pravo, pogledajte ovde.

Privremenu rang listu za master studije, studijski program Evropske integracije, pogledajte ovde.

Svi kandidati se upisuju u statusu samofinansirajućih studenata i ostvarili su pravo upisa na modul koji je prilikom prijavljivanja na konkurs za upis naveden kao prva želja. Žalba na Privremenu rang listu može se podneti u roku od 36 sati od objavljivanja Privremene rang liste, do četvrtka, 26. oktobra 2023. do 12:00 časova. Žalba se podnosi Кomisiji za upis preko Odseka za master i doktorske akademske studije. Кomisija za upis donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe. Nakon odlučivanja o žalbi, Fakultet utvrđuje i objavljuje Кonačnu rang listu za upis studenata na master akademske studije.

Vest preuzeta sa sajta https://ius.bg.ac.rs/