+381631718199 portal@pitajprofu.com

Fond za nauku Republike Srbije raspisao je Javni poziv za prijavu naučnoistraživačkih projekata u okviru Programa podrške saradnji sa srpskom naučnom dijasporom – Zajednički istraživački projekti (DIJASPORA 2023) (u daljem tekstu Program).

Program podržava osnovna i primenjena istraživanja u svim naučnim oblastima. Projekti u okviru ovog Programa nemaju unapred zadate teme. Ciljevi Programa su: unapređenje naučne izvrsnosti i relevantnosti istraživanja u Srbiji uspostavljanjem veza sa istraživačima iz srpske dijaspore koristeći njihove kompetencije i podršku kroz zajedničke projekte u zemlji i inostranstvu, kao i razvoj međunarodne saradnje, transfer znanja i tehnologija i uključivanje naučne dijaspore u naučnoistraživački rad i inovacije u Republici Srbiji. Program DIJASPORA 2023 omogućava istraživačima da definišu zajednička istraživanja, oforme nove timove i sarađuju sa naučnoistraživačkim organizacijama u Srbiji i svetu.
Očekivani rezultati projekata su nova naučna saznanja, metodologije, intelektualna svojina, inovacije, podsticanje privlačenja ulaganja u naučni sistem Republike Srbije. Rezultati se prikazuju kroz naučne publikacije i objavljivanje zajedničkih naučnih radova, patenata, razvoj novih usluga, razvoja i komercijalizacije proizvoda, transfer tehnologija, intelektualnu svojinu, pripreme i podnošenje zajedničkih predloga projekata za konkurisanje kod inostranih fondova ili drugih potencijalnih izvora finansiranja naučno-istraživačkog rada. Projekat treba da omogući dalji razvoj istraživačkih ciljeva definisanih predlogom projekta i uspostavi temelje za dugoročnu saradnju sa istraživačima iz dijaspore, inostranim stručnjacima i inostranom NIO. Program je namenjen naučnicima i istraživačima koji su zaposleni u akreditovanim NIO u Republici Srbiji u svojstvu Nosioca projekta ili Učesnika projekta.
Prijave projekata na ovaj javni poziv podnose se isključivo u elektronskoj formi, najkasnije do 28. marta 2024. godine do 15 časova po srednjoevropskom vremenu, popunjavanjem projektne prijave preko Portala za prijavu naučnih projekata Fonda za nauku Republike Srbije.

Vest preuzeta sa sajta https://www.chem.bg.ac.rs/