+381631718199 portal@pitajprofu.com

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu i PartnersGlobal pozivaju zainteresovane studente i studentkinje osnovnih studija Univerziteta u Beogradu da se prijave za učešće u programu Nova generacija građanskog aktivizma: Pokreti, aktivizam i civilno društvo.

Ovaj program istražuje teoriju i praksu aktivizma, odnosno različite forme organizovanja građana i građanki (društvene pokrete, neformalne oblike organizovanja, organizacije građanskog društva) i mogućnosti i prilike za postizanje društvenih promena.

Učesnici i učesnice ovog specijalističkog programa steći će osnovna teorijska znanja i analizirati savremene oblike građanskog organizovanja, sa posebnim osvrtom na uticaj tehnologije i kulture na društvene promene. Кroz predavanja, diskusije, radionice i studijske posete, polaznici će sa predavačima iz akademske zajednice, organizacija građanskog društva i aktivistima razviti napredna znanja o društvenoj formalnoj i neformalnoj angažovanosti i razviti veštine kritičkog razmišljanja i analize.

Pravo učešća:

Program je namenjen studentima i studentkinjama osnovnih studija Univerziteta u Beogradu. Fakultet političkih nauka i PartnersGlobal će odabrati 25 studenata i studentkinja za učešće u prvom krugu, a prednost prilikom selekcije imaće kandidati i kandidatkinje koji imaju iskustvo u društvenom aktivizmu.

Prijavljivanje:

Prijave se dostavljaju putem onlajn registracionog formulara najkasnije do 29. marta 2024.
Prijava treba da sadrži:

  • Prijavni formular
  • Biografiju

Onlajn registracionom formularu možete pristupiti OVDE.

TERMIN održavanja programa:

  • Prvi modul: 18 – 20. aprila
  • Posete udruženjima 23. aprila
  • Drugi modul: 10 – 11. maja

MESTO održavanja: Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

Po završetku kursa, svi polaznici će dobiti sertifikate o uspešno završenom programu i 3 ESPB u okviru vannastavnih aktivnosti ili studentske prakse. Prisustvo predavanjima, diskusijama i pratećim aktivnostima je uslov za dobijanje sertifikata i dodatnih ESPB.

Svi kandidati i kandidatkinje će biti obavešteni o ishodu svojih prijava. Detaljan program i prateće informacije će biti dostavljeni polaznicima i polaznicama koji budu primljeni.

Sva pitanja u vezi sa programom i prijavljivanjem možete nam uputiti na imejl: ivana.sunderic@fpn.bg.ac.rs

Prijavite se i budite deo prvog specijalističkog programa Nova generacija građanskog aktivizma koji će vam pružiti znanja i veštine za razumevanje i aktivno učešće u društvenim promenama!

Agenda programa

Кonkurs

Vest preuzeta sa sajta https://www.fpn.bg.ac.rs/