+381631718199 portal@pitajprofu.com

Skup će se održati 16.11.2023. preko Zoom platforme u popodnevnim satima (početak u 18:00h). Cilj skupa je razvijanje kompetencija nastavnika za unapređivanje kvaliteta nastave i identifikovanje učenika sa izuzetnim sposobnostima kroz primenu modela projektne nastave. Prioritetna oblast stručnog usavršavanja na koju se skup odnosi tiče se metodike rada sa učenicima kojom se podstiče razvoj funkcionalnih znanja, veština i stavova (učenje i nastava orijentisani na kompetencije i ishode, aktivno učenje, istraživačke metode, tematska nastava, projektno učenje). Na skupu može ućestvovati 150 učesnika koji su u obavezi da plate kotizaciju u iznosu od 500 dinara.

Teme skupa:

  • Projektno učenje – diferencirana nastava za 21 vek
  • Karakteristike učenika sa izuzetnim sposobnostima i strategije nastave sa njima
  • Projektno učenje darovitih

Vest preuzeta sa sajta https://skupovi.zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/upcoming